Projekty realizowane

Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w realizację edukacyjnych projektów europejskich. Braliśmy udział w programach Socrates Grundtvig, Leonardo da Vinci i e-learning. Od roku 2006 realizujemy projekty w ramach nowego programu Uczenie się Przez Całe Życie. Uczestniczymy także w projektach strukturalnych.

Działania projektowe w większości dotyczą usprawnienia systemu edukacji. Dedykowane są różnym grupom docelowym. Czasami są to osoby defaworyzowane, a czasami specjaliści w danej dziedzinie. Pracujemy na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania obejmują badania potrzeb tych grup, analizy, tworzenie dedykowanych, innowacyjnych produktów, akcje eksperymentalne i promocyjne. Bez względu na rodzaj projektu, celem każdego z nich jest poprawa sytuacji danej grupy docelowej i w efekcie stworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy.

Praca w projektach wymaga kreatywności, zaangażowania i dobrej organizacji. Przynosi wiele satysfakcji i umożliwia szerokie międzynarodowe kontakty. W ramach realizacji projektów nawiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami w Polsce i w całej Europie. Zyskaliśmy nie tylko profesjonalnych partnerów, ale w wielu przypadkach przyjaciół, na których możemy liczyć w różnych sytuacjach.

Do pracy – Gotowi – Start!

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawnych (tzw. młodzież NEET). Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych, w wieku 15-24 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), biernych zawodowo oraz niezarejestrowanych w urzędach pracy.
Czytaj dalej...

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Głównym celem realizacji projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, które umożliwią podjęcie trwałej współpracy międzysektorowej pomiędzy publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy, sektorem NGO i pracodawcami na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Czytaj dalej...

3DP

Technologia druku 3D zyskuje co raz większa popularność i znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak przemysł, medycyna, elektronika czy architektura. Powoduje to wzrost zapotrzebowania rynku na pracowników posiadających umiejętności i kwalifikacje w tym zakresie.
Czytaj dalej...

ACE – Erasmus+

Tematyka projektu dotyczy edukacji osób dorosłych, a zaplanowane działania kierowane są do szkoleniowców, którzy pracują ucząc zwłaszcza tych dorosłych, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji życiowej. Taką sytuacją może być pozostawanie bez zatrudnienia, zamieszkanie na terenach oddalonych od dużych miast czy posiadanie niskich kwalifikacji.
Czytaj dalej...

BOOST4Shoes

erasmus
Sektor obuwniczy ma kluczowe znaczenie dla gospodarki UE, notując dużą produkcję, z wieloma przedsiębiorstwami obuwniczymi, zapewniając wiele miejsc pracy, ale małym eksportem poza Wspólnotę. Jednak przy wykorzystaniu nowych narzędzi internetowych, ten kanał sprzedaży przyniesie korzyści, zwiększając przychody ze sprzedaży zarówno wewnątrz Unii, jak i poza nią.
Czytaj dalej...

BOSS4SME

Sektor meblarski wnosi znaczący wkład w rozwój gospodarki Unii Europejskiej, zapewnia 1,08 mln miejsc pracy w blisko 124 000 przedsiębiorstw, głównie mikro i małych, przy łącznych obrotach na poziomie 90 mld €. Sektor ten stoi jednak przed poważnymi wyzwaniami, ponieważ został mocno dotknięty przez kryzys finansowy i nie zdołał jeszcze powrócić do dawnej formy. Od 2007 roku lic...
Czytaj dalej...

CES&L – Erasmus+

Osoby kończące studia zasilają rynek pracy, jednak ich umiejętności nie do końca pokrywają się z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. W celu poprawienia wskaźnika zatrudnialności absolwentów uczelni wyższych, konieczne jest prowadzenie skoordynowanych działań na wielu obszarach.
Czytaj dalej...

CRAFTS 3.0

erasmus
Zanika powiązanie pomiędzy rzemiosłem, a technologiami ICT. Założeniem tego projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i trenerów rzemiosła w Europie w przejściu do ery cyfrowej.
Czytaj dalej...

e-CAL – Erasmus+

Projekt promuje rolę osoby wspierającej proces uczenia się (Learning Supporter) drugiego języka (Second Language Acquisition), przy wykorzystaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER). Jest to kluczowy aspekt w procesie samodzielnego uczenia się, w szczególności przez osoby należące do szeroko rozumianej grupy ryzyka, np. osób niepełnosprawnych, czy tych, którzy chcieliby popraw...
Czytaj dalej...

eduDrone

Przemysł 4.0 ma potencjał aby zrewolucjonizować ekonomię Unii Europejskiej poprzez stymulowanie jej rozwoju i zwiększanie konkurencyjności. Jednym z elementów tej strategii jest wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (ang. unmanned aerial vehicle, UAV), powszechnie znanych jako drony.
Czytaj dalej...

ENGAGE

erasmus
Projekt ENGAGE koncentruje się na kształceniu dorosłych i zatrudnieniu w Europie. Główną grupą docelową są młode osoby do 29 roku życia posiadające niskie kwalifikacje, szczególnie te, które poszukują pracy i należące do grupy NEET. Drugą grupą docelową projektu są pracodawcy.
Czytaj dalej...

EntrInno – Erasmus+

Projekt EntrInno adresowany jest do młodych dorosłych (osób w wieku od 18 do 35 lat). W wyniku jego realizacji stworzona zostanie edukacyjna gra on-line służąca rozwijaniu u młodych ludzi umiejętności przedsiębiorczych i przywódczych, a także innowacyjności, kreatywności i współpracy.
Czytaj dalej...

EuroSTART

erasmus
Umiejętności przedsiębiorcze są jednym z głównych celów strategicznych ET 2020. Projekt EuroSTART został stworzony, by rozwijać te umiejętności. Będzie wspierał startupy i przedsiębiorców, którzy są grupą docelową w projekcie.
Czytaj dalej...

Floury Food Safety

Sektor produkcji żywności jest największym sektorem na świecie, który rozwija się i rośnie z dnia na dzień. W sektorze tym wymagana jest wysoka jakość pracy oraz dynamiczni młodzi pracownicy. Z badań przeprowadzonych wśród młodych ludzi pracujących w tym sektorze wynika, że nie mają oni odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a umiejętności praktyczne nabywają ucząc się metodą mi...
Czytaj dalej...

FUN@SCIENCE

erasmus
Technologia druku 3D znalazła już zastosowanie w przemyśle, biznesie, medycynie, w sektorze konsumenckim i wielu innych dziedzinach. Coraz częściej wykorzystywana jest również w szkołach na całym świecie. Wynika to z faktu, że technologia ta potrafi zaciekawić uczniów, podnieść ich motywację do nauki przedmiotów ścisłych, a co najważniejsze jest to przestrzeń, w której zabawa s...
Czytaj dalej...

Generativity: manage it

Projekt „Generativity: manage it!” odnosi się do specyficznej koncepcji generatywności. Pojęcie to opisuje autonomiczny system, którego użytkownicy pozyskają niezależną zdolność kreowania i generowania nowych unikatowych umiejętności bez pomocy ze strony twórców tego systemu.
Czytaj dalej...

HEALTHNIC

erasmus
Healthnic ma za zadanie poprawić i rozszerzyć świadomość w zakresie nawyków żywieniowych wśród imigrantów i bezrobotnych. Głównym celem projektu jest promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, koncentrując się na eliminacji ubogiej diety i dodaniu wartości odżywczej do żywności. Projekt pozwala uzyskać taką wiedzę przy pomocy specjalistów m.in. z dziedziny socjologii żywności, ż...
Czytaj dalej...

I Dig Stories – Erasmus+

Głównym celem projektu jest wspieranie użycia narzędzi ICT w edukacji i inicjatywach społecznych oraz promowanie interakcji, komunikacji i współpracy poprzez: opracowanie przewodnika metodologii DST (Digital Story Telling) oraz zestawu narzędzi I Dig Stories opracowanie platformy e-learning, oferującej publicznie dostępną przestrzeń dla społeczności edukacyjnej, służącej wy...
Czytaj dalej...

InMinds – Erasmus+

inminds logo
Celem projektu jest wsparcie branży poligraficznej w obliczu wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. W ostatnich latach tradycyjne media drukowane znalazły się w odwrocie, a drukarnie potrzebuję elastycznej kadry o szerokim zakresie umiejętności, którzy potrafią obsługiwać nowoczesny sprzęt, skutecznie podejmować decyzje, pracować zespołowo i szybko z...
Czytaj dalej...

Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults

Tematyka projektu dotyczy edukacji osób dorosłych, a zaplanowane działania kierowane są do tych spośród nich, którzy mają niski poziom tzw. umiejętności podstawowych (czytania i pisania, matematycznych oraz umiejętności cyfrowych). Głównym celem projektu jest wzrost poziomu biegłości w zakresie wspomnianych wcześniej umiejętności wśród osób o niskim poziomie wykształcenia z Rum...
Czytaj dalej...

M&M – Math and Motivation

erasmus
Celem projektu M&M jest wzrost poziomu podstawowych umiejętności uczniów szkół średnich i zmniejszenie liczby osób, które porzucają szkołę ze względu na ich brak w różnym stopniu.
Czytaj dalej...

MALL Guide – Erasmus+

Nie ma jednego sposobu uczenia się, istnieją różne typy uczących się i różne metody nauczania. Nauczyciele muszą dostosowywać swoje programy do różnych sytuacji. Proces uczenia się jest ciągły i nie odbywa się już tylko w tradycyjnej klasie. Przechodzi przez wiele etapów i może odbywać się na wiele sposobów, pod warunkiem, że sposoby te odpowiadają możliwościom uczniów i ich po...
Czytaj dalej...

Multicultural Care in European Intensive Care Units

W środowiskach międzykulturowych rola pielęgniarek, zwłaszcza tych, które pracują w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, wydaje się być szczególnie trudna. Często pracują one z nieprzytomnymi pacjentami, których rodzina nie jest w pobliżu, ale wymaga się od nich wiedzy dotyczącej opieki nad pacjentem z innego kręgu kulturowego lub innego wyznania.
Czytaj dalej...

NEO-COL – Navigational Equipment Oriented COLregs Training

Projekt NEO-COL swą tematyką wpisuje się w szeroko pojętą Edukację Morską,  w ramach której istnieje wyraźna potrzeba korzystania z urządzeń elektronicznych. Urządzenia te wykorzystywane w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji przez oficerów przy stosowaniu przepisów kolizyjnych. Statki są coraz szybsze więc operacje na morzu podejmowane są również pod większą presją czasu...
Czytaj dalej...

Plur>E – Erasmus+

Znajomość języków obcych w edukacji szkolnej jest istotnym aspektem rozwoju uczniów, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zgodnie z doświadczeniem szkół, które zdecydowały się na wdrożenie ogólnoszkolnej polityki wielojęzyczności, wprowadzanie zmian w tym kierunku jest łatwiejsze, kiedy wszystkie zaangażowane osoby (nauczyciele, osoby decyzyjne, rodzice) wspierają się nawza...
Czytaj dalej...

SAFE

Tradycyjne modele i narzędzia edukacyjne zmieniają się uwzględniając gwałtowny rozwój technologii informacyjnych i coraz większą powszechność aplikacji mobilnych w uczeniu się i nauczaniu. Skuteczny nauczyciel potrafi odpowiednio wykorzystać te trendy a szkoły, które je rozpoznają i najlepiej wykorzystają potencjał aplikacji zostaną liderami w edukacji.
Czytaj dalej...

SPREAD

Wśród organizacji i instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) oraz w sektorze MŚP widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na wzmocnienie współpracy ponadnarodowej oraz zwiększenie wiedzy, kompetencji i możliwości wdrażania i efektywnego zarządzania projektami promującymi mobilność w Europie. Instytucje te chcą poznać, dostosować do swoich potrzeb oraz w...
Czytaj dalej...

Teach-D

Różnorodność stała się wyzwaniem, z którym spotykamy się twarzą w twarz i musimy sobie radzić na co dzień. Przyjmujemy, że instytucje edukacyjne są pierwszym miejscem, w którym różnorodności spotykają się i codziennie oddziałują na siebie. Instytucje te są pierwszym filarem integracji społecznej i akulturacji. Projekt dotyczy tematyki zarządzania różnorodnością w szkole, koncen...
Czytaj dalej...

TRUSTvGLP

erasmus
Tematyka projektu dotyczy edukacji z zakresu rachunkowości i finansów prowadzonej przy wykorzystaniu grywalizacji.
Czytaj dalej...

VALITS

Kwestia sezonowości w turystyce od dawna jest źródłem niepokoju wyrażonego w licznych unijnych publikacjach. Istnieje obawa, że koncentracja aktywności turystycznej w stosunkowo krótkim okresie czasu "może mieć dramatycznie negatywny wpływ na lokalną gospodarkę w ciągu całego roku" (Ecorys, 2013).
Czytaj dalej...

YEP!

Mentoring zawsze koncentruje się na partnerskiej relacji pomiędzy dwoma osobami, w której ta bardziej doświadczona (zwykle starsza) wspiera, zachęca i inspiruje osobę z mniejszym doświadczeniem (bardzo często osobę młodą).
Czytaj dalej...