Projekty

Projekty europejskie – finansowane ze środków Unii Europejskiej, zarówno o zasięgu międzynarodowym, krajowym jak i regionalnym były z nami niemal od zawsze i w dużej części zdefiniowały Danmar Computers, jako firmę dążącą do ciągłego rozwoju.

Dotychczasowa działalność na polu projektów europejskich pozwoliła nam uczestniczyć w takich programach jak: Minerva, Lingua, Grundtvig 1, 2 i 4, Leonardo da Vinci (Projekty Pilotażowe, Rozwój Innowacji, Transfer Innowacji, Projekty Partnerskie) oraz Erasmus. Obecnie Danmar Computers realizuje projekty ponadnarodowe w ramach programu Erasmus+, PROGRESS oraz Leonardo da Vinci. Partnerami są instytucje z krajów: Austria, Bułgaria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach „Projekty realizowane” oraz „Archiwum projektów„. Realizacja tak wielu projektów z partnerami z różnych krajów Europy nauczyła nas pracy w środowisku wielokulturowym. Dzięki temu nawiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami w Polsce jak i prawie całej Europie.

Firma Danmar Computers realizowała również wiele lokalnych projektów z programów Europejskiego Funduszu Społecznego i Innowacyjnej Gospodarki. Uczestniczyła również w projektach strukturalnych. Posiada również duże doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ciągu 15 lat działalności przeszkolonych zostało ponad 5000 osób. Były to różne grupy: osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne, młodzież, seniorzy, a także pracujące w różnych obszarach (szkoły, przedsiębiorstwa, urzędy). Podczas realizacji projektów Danmar Computers angażuje się we współpracę z prywatnymi przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, jednostkami samorządowymi, szkołami i uczelniami, aby wspólnie tworzyć rozwiązania edukacyjne i biznesowe, których celem jest wsparcie rozwoju jednostek i instytucji.

Naturalnym polem aktywności Danmar Computers jest branża IT, dlatego też wiele projektów jest tematycznie lub metodycznie z nią związana (IT matters!). Działania projektowe w większości dotyczą usprawnienia systemu edukacji i obejmują badania potrzeb grup docelowych, analizy, tworzenie dedykowanych, innowacyjnych produktów, akcje eksperymentalne i promocyjne. Bez względu na rodzaj projektu, celem każdego z nich jest poprawa sytuacji danej grupy docelowej i w efekcie stworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy.

Posiadając wiedzę i umiejętności informatyczne oraz duże doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, spółka Danmar Computers stworzyła autorski system do zarządzania projektami, AdminProject. Jest to obecnie jedyny produkt na rynku, który dedykowany jest do zarządzania projektami europejskimi.

Twój projekt dostał zielone światło? Chcesz dobrze zaplanować proces zarządzania projektem? Koniecznie sprawdź ofertę AdminProject!

Szukasz wiarygodnego i doświadczonego partnera do swojego projektu? Potrzebujesz pomocy lub konsultacji w opracowaniu wniosku aplikacyjnego? Szukasz dobrego sytemu zarządzania projektem? Nie wahaj się i skontaktuj się z nami! Zapraszamy do współpracy!

Zespół projektowy Danmar Computers