NGSS – Next Generation Science Standards through STEAM

NGSS – Next Generation Science Standards through STEAM
Numer projektu: 2020-1-TR01-KA201-094463
Czas realizacji: 31.12.2020 – 31.08.2023

Opis projektu

NGSS ma na celu promowanie systemu STEM+Arts w edukacji wczesnoszkolnej. STEM+Arts jest modelem nauczania, włączającym sztukę / inne dyscypliny do bardziej rozpowszechnionego modelu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), w celu zwiększenia zaangażowania, kreatywności i osiągnięcia naturalnego sukcesu dla wszystkich członków dowolnego systemu edukacyjnego. System skupia się wokół czterech głównych umiejętności: komunikacji, krytycznego myślenia, współpracy oraz kreatywności.

Inne cele projektu:

 • Promowanie bezstronnego podejścia do edukacji STEM (bez względu na płeć);
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej i wrażliwości uczniów klas młodszych;
 • Zwiększenie podstawowych umiejętności dzieci w modelu STEM+Arts oraz rozwój kompetencji nauczycieli w celu efektywnego i interdyscyplinarnego nauczania zagadnień naukowych oraz artystycznych.

Projekt dotyczy:

 • Równości płci / równych szans
 • Kluczowych kompetencji (włączając umiejętności analityczne oraz literackie) – kompetencje podstawowe
 • Nowych, innowacyjnych programów nauczania/ metod edukacyjnych/ rozwoju kursów szkoleniowych

Następujące rezultaty zostaną utworzone i wdrożone do końca projektu:

 • Opracowanie koncepcji dla edukacji wczesnoszkolnej powiązanej z modelem STEM+Arts
 • Materiały autodydaktyczne
 • Materiały cyfrowe na potrzeby szkoleń nauczycieli oraz materiały STEM+Arts dla uczniów
 • Przewodnik online dla uczniów I nauczycieli na temat sposobów myślenia i kreowania projektów STEM+Arts
 • Plan kontroli jakości
 • Zalecenia dot. polityki & Raport

Grupy docelowe:

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • Decydenci i społeczności w zakresie edukacji szkolnej

Strona projektu: https://ngss.erasmus.site/

Partnerzy

TC MILLI EGITIM BAKANLIGI USKUDAR ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU
(Turcja-Koordynator)
BAHCESEHIR OKULLARI ANONIM SIRKETI-1 (Turcja)
CENTAR ZA TVORCHESKO OBUCHENIE (Bułgaria)
PANEVEZIO RAJONO SVIETIMO CENTRAS (Litwa)
DANMAR COMPUTERS SP ZOO (Polska)
PANEPISTIMIO KRITIS (Grecja)
UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE (Romania)

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.