HI-Class – Hybrid and Innovative digital aware Class

HI-Class – Hybrid and Innovative digital aware Class
Numer projektu: 2020-1-IT02-KA226-SCH-095699
Czas realizacji: 2021-05-16 – 2023-05-15

Opis projektu

W obliczu epokowej transformacji, która legitymizuje technologie cyfrowe jako niezbędne narzędzie gwarantujące prawo do edukacji, pojawiają się pytania, które uniemożliwiają nam łączenie metodologii, świadomości i innowacji w najlepszy możliwy sposób. Nauczyciele nie są jeszcze w stanie efektywnie projektować lekcji nauczania cyfrowego zarówno w sytuacjach hybrydowych (stacjonarnie oraz online), jak i mieszanych. Nauczyciele muszą nie tylko nabyć umiejętności posługiwania się oprogramowaniem i sprzętem, ale muszą nabrać pewności co do skuteczności narzędzi cyfrowych, wyjść ze strefy komfortu „tradycyjnej lekcji”, stawiając czoła nowym warunkom pracy, które są wynikiem pandemii Covid-19.

Cel projektu:

Partnerstwo ma następujące cele:

  • uczynić proces nauczania-uczenia się bardziej efektywnym w kontekście nauczania mieszanego i hybrydowego;
  • podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w rozwijaniu samodzielnej metodologii uczenia się, poprzez wykorzystanie cyfrowych narzędzi technologicznych, jako sposobu dostępu do informacji dostępnych w Internecie.

Uczniowie będą mogli:

  • uzyskać dostęp do innowacyjnych rozwiązań, poprzez angażowanie na odległość swoich rówieśników, dzięki wykorzystaniu przenośnych kamer internetowych i przydzielanie zadań do wykonania, przydatnych do dokumentacji procesów laboratoryjnych oraz edycji i postprodukcji filmów instruktażowych;
  • podnosić swoją kompetencję informacyjną poprzez działania szkoleniowe w zakresie publikacji wiadomości naukowych, artykułów i blogów oraz produkcji fałszywych wiadomości;
  • zwiększać umiejętność rozumienia i analizowania tekstu poprzez pracę na tekstach papierowych, unikając w ten sposób pokus plagiatu;

wdrożyć umiejętności współpracy hybrydowej (online i stacjonarnie), poprzez eksperymentowanie z metodologiami dydaktycznymi, takimi jak: debata, mapowanie mentalne i quizy (odpowiednio dostosowanymi do klasy hybrydowej i programowania nauczycieli przedmiotów).

REZULTATY PROJEKTU:

  • Profil Digital Duty Manager;
  • Repozytorium metod i ścieżek nauczania online;
  • Opracowanie ram partnerskiego uczenia się dla nauczycieli.

PARTNERZY:

Partnerstwo Hi-Class tworzą szkoły ponadgimnazjalne z Włoch, Rumunii, Republiki Macedonii Północnej, Portugalii oraz dwie firmy – jedna z Hiszpanii i jedna z Polski – które są ekspertami w zakresie szkoleń z zakresu technologii informatycznych i tworzenia niestandardowych rozwiązań cyfrowych zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

I.I.S. A. VOLTA (Włochy) – Koordynator

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara (Rumunia)

SOU Jane Sandanski Strumica (Republika Macedonii Północnej)

Agrupamento de Escolas de Pinheiro (Portugalia)

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA (Hiszpania)

DANMAR COMPUTERS SP ZOO  (Polska)

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.