COMP-UP: Motivate Adults to Improve Basic Competences

COMP-UP: Motivate Adults to Improve Basic Competences
Numer projektu: 2019-1-IT02-KA204-063179
Czas realizacji: 01.11.2019 – 31.12.2021

Opis projektu

Według badania PIAAC dotyczącego umiejętności osób dorosłych, znaczna liczba dorosłych obywateli Europy zmaga się z podstawowymi umiejętnościami czytania i pisania oraz liczeniem. Ponadto, brak umiejętności informatycznych wśród tych osób dorosłych jest również problemem wartym rozważenia, który stanowi przeszkodę w ich codziennym życiu.

Konsorcjum COMP-UP, mając wcześniejsze doświadczenia z osobami dorosłymi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji i o niskich kwalifikacjach, sugeruje, że aktualizacja kompetencji specjalistów ds. edukacji dorosłych (AEP), którzy wspierają uczące się osoby dorosłe, jest odpowiedzią na poprawę umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz umiejętności informatycznych tej grupy docelowej.

Cele projektu:

Głównym celem jest zwiększenie motywacji nisko wykwalifikowanych dorosłych uczniów do wzięcia udziału w edukacji i poprawy ich umiejętności czytania, liczenia i umiejętności cyfrowych.

Rezultaty projektu:

  • Zbiór narzędzi COMP-UP – zbiór już opracowanych projektów unijnych i krajowych, narzędzi oraz metodologii dotyczących motywacji i oceny umiejętności oraz przewodnik dla AEP, dotyczący ich stosowania w pracy z nisko-wykwalifikowanymi osobami dorosłymi.
  • Program szkoleniowy COMP-UP – dostarczenie kompetencji AEP w celu opracowania skutecznych strategii wsparcia, wskazówek i motywacji dla nisko-wykwalifikowanych dorosłych uczniów oraz korzystania z narzędzi oceny umiejętności w zakresie czytania, liczenia i umiejętności cyfrowych.
  • Platforma internetowa COMP-UP – do tworzenia sieci AEP oraz do dzielenia się i oceniania wyników, seminariów internetowych oraz wybranych projektów i narzędzi UE i NA w dziedzinie motywacji i oceny umiejętności na poziomie UE.
  • Zestaw narzędzi motywacyjnych COMP-UP – praktyczne źródło informacji dla AEP do realizacji warsztatów motywacyjnych dla nisko-wykwalifikowanych dorosłych uczniów, wraz z opisem krok po kroku, w jaki sposób przeprowadzać działania.

Grupa docelowa:

  • Młode osoby dorosłe o niskich umiejętnościach i kwalifikacjach oraz bezrobotni,
  • Edukatorzy osób dorosłych/organizacje szkolące osoby dorosłe

Partnerzy

CO&SO – Włochy (Koordynator)
JAW – Austria
DANMAR COMPUTERS SP. Z O.O. – Polska
ALMERIA ACOGE – Hiszpania
Fundatia Centrul Educational Spektrum – Rumunia
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN VID LUNDS UNIVERSITET – Szwecja

Strona internetowa: https://comp-up.erasmus.site/

Facebook: https://www.facebook.com/compupmotivateadults

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.