InGame

Gaming for Social Inclusion and Civic Participation – A holistic approach for a cultural shift in education and policy – INGAME
Numer projektu: 612166-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Czas realizacji: 01.11.2019 – 31.12.2021
Program pomocowy: Erasmus+

Opis projektu

Projekt obejmuje opracowanie innowacyjnego narzędzia informatycznego, powiązanych usług i zaplecza technicznego, a także upowszechnianie praktyk pedagogicznych w celu wspierania wiedzy i promowania wspólnych wartości wśród młodych uczących się dorosłych.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodych obywateli UE (18–35 lat) i ma na celu rozwijanie ich umiejętności oraz zdolności, a także motywowanie ich do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym, przy pomocą nowej interaktywnej gry online. Ponadto zaangażowanie grupy docelowej w grę pośrednio poprawi ich umiejętności cyfrowe, czytania, językowe i komunikacyjne.

Następujące rezultaty zostaną utworzone i wdrożone do końca trwania projektu:

  • Desk research w zakresie dokładnych potrzeb grupy docelowej
  • Treści programu szkoleniowego INGAME
  • Platforma internetowa INGAME
  • Gra online INGAME
  • Aplikacja mobilna INGAME

Strona projektu: w trakcie realizacji

Partnerzy

Koordynator – Universidad de Salamanca (Hiszpania)
Romanian Literacy Association (Rumania)
Anatolia College (Grecja)
Kaunas University of Technology (Litwa)
Storybag (Holandia)
Center for Social Innovation (Cypr)
OXFAM Italia (Włochy)
Symplexis (Grecja)
Danmar Computers Sp. z o.o. (Polska)

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.