Bon na innowacje 2011

Bon na innowacje 2011 Rozwój technologii zdalnego kształcenia w metodzie Collaborative Learning w usługach szkoleniowych świadczonych przez Danmar Computers Numer projektu: BNI/18/0380/11 Czas realizacji: 06.2011 - 09.2011 Opis projektu Celem projektu był zakup usług doradczych dotyczących rozwoju technologii kształcenia zdalnego w metodzie Collaborative Lea...
Czytaj dalej...

AdminProject – IG 8.1

AdminProject - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.1 Stworzenie zintegrowanej aplikacji webowej do zdalnego administrowania projektami AdminProject Numer projektu: WND-POIG.08.01.00-18-113/10 Czas realizacji: 07.2011 - 12.2012 Opis projektu Celem projektu było przygotowanie i uruchomienie e-usługi umożliwiającej samodzielne, zdalne administrowanie pr...
Czytaj dalej...

Paszport do eksportu – etap I – Innowacyjna Gospodarka 6.1

Paszport do eksportu - etap I – PO IG 6.1 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu produktu firmy Danmar Computers na rynek brytyjski Numer projektu: WND-POIG.06.01.00-18-043/10 Czas realizacji: 08.2010 - 12.2010 Opis projektu Celem projektu był zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu, który zawierał strategię rozpoczęcia działa...
Czytaj dalej...

Kobieta w pracy biurowej – PO KL 6.1.1

Kobieta w pracy biurowej – PO KL 6.1.1 Kobieta w pracy biurowej Numer projektu: WND-POKL.06.01.01-18-102/08 Czas realizacji: 09.2008 – 10.2009 Opis projektu Celem projektu było ułatwienie kobietom bezrobotnym z województwa podkarpackiego dostępu do zawodu pracownika biurowego. Grupa docelowa projektu składała się w 100% z kobiet pozostających bez zatrudnieni...
Czytaj dalej...

Kobieta pracująca – Kapitał Ludzki 6.1.1

sitcom
Kobieta pracująca – PO KL 6.1.1 Kobieta pracująca – nowy zawód lepsza przyszłość Numer projektu: WND-POKL.06.01.01-18-300/09 Czas realizacji: 07.2010 – 05.2012 Opis projektu Celem projektu było ułatwienie dostępu 200 bezrobotnym kobietom z powiatów: brzozowskiego i strzyżowskiego województwa podkarpackiego do zawodu pracownika biurowego. Projekt był skierowa...
Czytaj dalej...

FML – Kapitał Ludzki 8.1.1

pokl-loga
FML – PO KL 8.1.2 Podniesienie adaptacyjności i konkurencyjności Fabryki Maszyn w Leżajsku poprzez specjalistyczne szkolenia związane z rozszerzeniem profilu działalności Numer projektu: WND-POKL.08.01.02-18-035/11 Czas realizacji: 09.2011 – 08.2013 Opis projektu Celem głównym projektu było poszerzenie kompetencji 135 pracowników Fabryki Maszyn w Leżajsku w ...
Czytaj dalej...

Level up – Kapitał Ludzki 8.1.1

level_up
LEVEL UP – PO KL 8.1.1 LEVEL UP – podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w zakresie ICT Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-18-721/09 Czas realizacji: 04.2010 – 12.2011 Opis projektu Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych poprzez organizację szkoleń dla osób pracu...
Czytaj dalej...

Współczesny gimnazjalista – PO KL 9.1.2

wspolczesny_gimnazjalista
Współczesny gimnazjalista – PO KL 9.1.2 Współczesny gimnazjalista Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-18-096/09 Czas realizacji: 10.2009 – 07.2011 Opis projektu Głównym celem projektu było wykształcenie i rozwijanie cech przedsiębiorczości (umiejętności krytycznego myślenia, kształtowanie aktywnego stosunku do życia, ułatwienie rozumienia zasad ekonomii) przy ...
Czytaj dalej...

Step by step – PO KL 6.1.1

sbs_logo_m.jpg
Step by step – PO KL 6.1.1 Step by step – twoja ścieżka do pracy Numer projektu: WND-POKL.06.01.01-18-174/08 Czas realizacji: 09.2008 – 10.2009 Opis projektu Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz kompetencji kluczowych i zawodowych kobiet i ludzi młodych w wieku 18-34 z wybranych powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowskiego...
Czytaj dalej...

Reverti – PO KL 7.2.1

reverti
REVERTI – PO KL 7.2.1 REVERTI – Aktywny powrót na rynek pracy Numer projektu: WND-POKL.07.02.01-18-035/08-00 Czas realizacji: 01.2009 – 12.2009 Opis projektu Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wybranych powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, kolbuszowskiego, łańc...
Czytaj dalej...