Level up – Kapitał Ludzki 8.1.1

LEVEL UP – PO KL 8.1.1
LEVEL UP – podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w zakresie ICT
Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-18-721/09
Czas realizacji: 04.2010 – 12.2011

Opis projektu

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych poprzez organizację szkoleń dla osób pracujących. Grupę docelową projektu stanowiły osoby zatrudnione na etat lub na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz zamieszkałe na obszarze powiatu rzeszowskiego w jednej z następujących gmin: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Dynów – miasto, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Boguchwała, Głogów Małopolski, Tyczyn, Sokołów Małopolski.
Ze szkoleń w ramach projektu skorzystały 144 osoby. Każdy uczestnik projektu wybierał jedno z trzech szkoleń, realizowanych w wymiarze 80 godzin: grafik komputerowy (grafika rastrowa i wektorowa); web designer (html + java); web designer php. Szkolenia przeprowadzone zostały na dwóch poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych i/lub w soboty w Rzeszowie. Szkolenia były częściowo płatne. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu.

Projekt zostałt zrealizowany bez udziału partnerów.