Bon na innowacje 2011

Bon na innowacje 2011
Rozwój technologii zdalnego kształcenia w metodzie Collaborative Learning w usługach szkoleniowych świadczonych przez Danmar Computers
Numer projektu: BNI/18/0380/11
Czas realizacji: 06.2011 – 09.2011

Opis projektu

Celem projektu był zakup usług doradczych dotyczących rozwoju technologii kształcenia zdalnego w metodzie Collaborative Learning (CL). Efektem współpracy z uczelnią wyższą, która świadczyła doradztwo w tej dziedzinie było opracowanie raportu merytorycznego opisującego zasady prowadzenia zdalnych szkoleń w metodzie CL przy wykorzystaniu m.in. platform internetowych oraz portali społecznościowych do realizacji tematyki kursowej.
W toku realizacji projektu analizie zostały poddane proces nauczania w metodzie CL oraz możliwości włączenia nowoczesnych technologii informatycznych (w tym portali społecznościowych oraz zdalnych platform) w proces kształcenia w tej metodzie. Zarekomendowano też sposoby wdrożenia wskazanych technologii w proces kształcenia za pomocą metody CL. Realizacja projektu przyczyniła się do zaoferowania przez Danmar Computers nowej metody zdalnej realizacji kursów szkoleniowych opartych o metodę CL.

Projekt został zrealizowany bez udziału partnerów.