Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii Numer projektu: POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018 Opis projektu Głównym celem realizacji projektu było wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i ...
Czytaj dalej...

Do pracy – Gotowi – Start!

Do pracy - Gotowi - Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET) Numer projektu: WND-POWR.01.02.02-18-0177/15 Czas realizacji: 01/01/2016 - 31/05/2017 Opis projektu Projekt skierowany był do osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawnych (tzw. młodzież ...
Czytaj dalej...

Private Storage Clouds – RPO WP

loga
Private Storage Clouds - RPO WP Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds) Numer projektu: WND-RPPK.01.03.00-18-056/12 Czas realizacji: 01.2013 - 03.2015 Opis projektu Głównym celem projektu było przeprowadzenie badań służących do wyłonienia zestawu cech jakimi powinien charakt...
Czytaj dalej...

AP in Österreich – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

ap 116x39
AP in Österreich - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Eksport systemu AdminProject na rynek austriacki Numer projektu: II/FPLE/40 Czas realizacji: 01.2014 - 06.2014 Opis projektu Głównym celem projektu było rozpoczęcie eksportu systemu do zarządzania projektami AdminProject na rynek austriacki. Projekt obejmował: opracowanie strategii wprowadzenia produkt...
Czytaj dalej...

PWP – Adaptacja rozwiązań angielskich – PO KL 8.1.1

WLB logo
PWP - Adaptacja rozwiązań angielskich – PO KL 8.1.1 PWP-Adaptacja rozwiązań angielskich oraz wzrost kompetencji pracowników szansą dla podkarpackich przedsiębiorstw Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-18-011/13 Czas realizacji: 01.2014 – 04.2015 Opis projektu Głównym celem projektu było podniesienie adaptacyjności i konkurencyjności 8 MMŚP z województwa podkar...
Czytaj dalej...

Pomocna dłoń – PO KL 7.2.1

Pomocna dłoń – PO KL 7.2.1 Pomocna dłoń – poradnictwo, szkolenia i praktyka przeciw wykluczeniu Numer projektu: WND-POKL.07.02.01-18-072/12 Czas realizacji: 04.2013 – 09.2014 Opis projektu Celem głównym projektu było nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyeliminowania zagrożenia wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia przez osoby zamieszkujące te...
Czytaj dalej...

Mobilny e-learning – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

pl-ch-swiss
Mobilny e-learning - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Rozwój eksportu technologii e-learningowych obsługiwanych za pomocą urządzeń mobilnych na rynek brytyjski w firmie Danmar Computers Numer projektu: I/FPLE/17 Czas realizacji: 01.2013 - 12.2013 Opis projektu Celem projektu jest umożliwienie rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku brytyjskim w za...
Czytaj dalej...

Paszport do eksportu etap II – PO IG

ig
Paszport do eksportu etap II - PO IG 6.1 Realizacja strategii eksportowej firmy Danmar Computers na rynku brytyjskim Numer projektu: WND-POIG.06.01.00-18-001/11 Czas realizacji: 08.2011 - 07.2013 Opis projektu Celem projektu było wdrożenie Planu rozwoju eksportu zawierającego strategię rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku brytyjskim. Dokument ten, o...
Czytaj dalej...

Bon na innowacje 2012

Bon na innowacje 2012 Bon na innowacje 2012 Rozwój technologii aplikacji informatycznej służącej do rozszerzenia funkcjonalności webowych systemów do zarządzania projektami o obsługę urządzeń mobilnych Numer projektu: BNI/18/0347/12 Czas realizacji: 07.2012 - 09.2012 Opis projektu Celem projektu był zakup usług doradczych dotyczących rozwoju technologii rozs...
Czytaj dalej...