Bon na innowacje 2012

Bon na innowacje 2012
Rozwój technologii aplikacji informatycznej służącej do rozszerzenia funkcjonalności webowych systemów do zarządzania projektami o obsługę urządzeń mobilnych
Numer projektu: BNI/18/0347/12
Czas realizacji: 07.2012 – 09.2012

Opis projektu

Celem projektu był zakup usług doradczych dotyczących rozwoju technologii rozszerzającej funkcjonalność webowych systemów do zarządzania projektami o obsługę urządzeń mobilnych. Efektem współpracy z uczelnią wyższą, która świadczyła doradztwo w tej dziedzinie, było opracowanie raportu merytorycznego opisującego funkcjonalność i parametry techniczne aplikacji przeznaczonej dla telefonów komórkowych klasy SMART pozwalającej obsługiwać proces zarządzania projektami.
W toku realizacji projektu opisano funkcjonalność aplikacji, etapy jej programowania oraz parametry techniczne. Zarekomendowano też sposoby rozwoju analizowanej technologii. Realizacja projektu przyczyniła się do opracowania koncepcji prototypu aplikacji służącej do rozszerzenia funkcjonalności webowych systemów do zarządzania projektami o obsługę urządzeń mobilnych.

Projekt został zrealizowany bez udziału partnerów.