KOMPAS – KOMpleksowy Projekt wsparcia i Adaptacji Społecznej podkarpackich NEET

KOMPAS – KOMpleksowy Projekt wsparcia i Adaptacji Społecznej podkarpackich NEET
Numer projektu: WND-POWR.04.02.00-00-0095/15
Czas realizacji: 01.02.2016 – 31.05.2017

Opis projektu

Projekt KOMPAS finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany był od 01.02.2016 do 31.05.2017 r.

Projekt był skierowany do osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących obszar województwa podkarpackiego, należących do tzw. grupy NEET (osoby pozostające bez zatrudnienia, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu). Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa 48 osób poprzez program mobilności ponadnarodowej skierowany do branży turystycznej i informatycznej. Celem szczegółowym było wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń między partnerami międzynarodowymi oraz wymiana dobrych praktyk podczas pobytu uczestników projektu na stażach za granicą.

W projekcie zakładaliśmy udział 48 osób (w tym 24 kobiet i 24 mężczyzn z branży informatycznej i turystycznej) w wieku 18-35 lat, zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, które nie szkoliły się w okresie 4 tygodni od daty przystąpienia do projektu.

Uczestnikom projektu oferowaliśmy różne rodzaje wsparcia w tym bardzo atrakcyjny wyjazd na 2 miesięczne staże zawodowe we Włoszech.

Strona projektu: podkarpackikompas.pl

Dokumenty do pobrania

Pierwsza edycja projektu
Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Harmonogram rekrutacji
Druga edycja projektu
Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Harmonogram rekrutacji

Partnerzy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A – Rzeszów, Polska (Wnioskodawca)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
YouNet – Bolonia, Włochy