Do pracy – Gotowi – Start!

Do pracy – Gotowi – Start!
Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET)
Numer projektu: WND-POWR.01.02.02-18-0177/15
Czas realizacji: 01/01/2016 – 31/05/2017

Opis projektu

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawnych (tzw. młodzież NEET). Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa osób młodych, w wieku 15-24 lat, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), biernych zawodowo oraz niezarejestrowanych w urzędach pracy.

W projekcie przewidziany był udział 90 osób, w tym 54 kobiet i 36 mężczyzn.

Projekt zakładał różnorodne formy wsparcia: uczestnictwo w zajęciach z indywidualnego doradztwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacji z psychologiem,
pośrednictwie pracy, wysokiej jakości szkoleniach zawodowych zgodnych z Indywidualnym Planem Działania (IPD) każdego z Uczestników oraz płatnych stażach zawodowych.

Uczestnikom projektu był zapewniony  także zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

Strona projektu: gotowi.danmar-computers.com.pl

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych
Oświadczenie zbiorcze
Regulamin rekrutacji

Partnerzy

Danmar Computers (Wnioskodawca)
Fundacja Viva Femina

2 thoughts on “Do pracy – Gotowi – Start!

Comments are closed.