AP in Österreich – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

AP in Österreich – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Eksport systemu AdminProject na rynek austriacki
Numer projektu: II/FPLE/40
Czas realizacji: 01.2014 – 06.2014

Opis projektu

Głównym celem projektu było rozpoczęcie eksportu systemu do zarządzania projektami AdminProject na rynek austriacki. Projekt obejmował: opracowanie strategii wprowadzenia produktu na nowy rynek; wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych; przygotowanie i organizację działań informacyjno-promocyjnych w kraju i za granicą; realizację działań pomocniczych (tłumaczenia, rach. bankowy, koordynacja, usługi informatyczne). Korzyści związane z projektem dotyczyły rozpoczęcia eksportu systemu na rynek austriacki; uzyskania przychodów ze sprzedaży eksportowej w tym zakresie; osiągnięcia wzrostu udziału eksportu w sprzedaży ogółem.

Harmonogram:

  • Etap I – „Strategia wprowadzenia produktu na rynek docelowy oraz wyszukiwanie Partnerów na rynku docelowym-przygotowanie” [01/2014 – 03/2014];
  • Etap II – „Wyszukiwanie Partnerów na rynku docelowym-realizacja” [04/2014 – 06/2014].

Wartość dofinansowania: 29 383,05 CHF.

Zapraszamy na: www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland, www.alp-carp.com.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej