Mobilny e-learning – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Mobilny e-learning – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Rozwój eksportu technologii e-learningowych obsługiwanych za pomocą urządzeń mobilnych na rynek brytyjski w firmie Danmar Computers
Numer projektu: I/FPLE/17
Czas realizacji: 01.2013 – 12.2013

Opis projektu

Celem projektu jest umożliwienie rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku brytyjskim w zakresie sprzedaży technologii e-learningowych obsługiwanych za pomocą urządzeń mobilnych. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo i opracowanie analiz merytorycznych w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i prowadzenia działalności eksportowej oraz wyszukiwanie i dobór Partnerów na rynkach docelowych.
Celem promocji oferowanych technologii e-learningowych opracowana zostanie dwujęzyczna strona internetowa, która obok gadżetów będzie kluczowym elementem informacyjnym o ofercie e-learningowej. Wiecej informacji na stronie ukexport.danmar-computers.com.pl.

Zapraszamy na: www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland, www.alp-carp.com.

Projekt realizowany jest bez udziału partnerów.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej