Pomocna dłoń – PO KL 7.2.1

Pomocna dłoń – PO KL 7.2.1
Pomocna dłoń – poradnictwo, szkolenia i praktyka przeciw wykluczeniu
Numer projektu: WND-POKL.07.02.01-18-072/12
Czas realizacji: 04.2013 – 09.2014

Opis projektu

Celem głównym projektu było nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyeliminowania zagrożenia wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia przez osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Grupę docelową stanowiło 96 osób bezrobotnych (58 kobiet i 38 mężczyzn) zamieszkujących obszary wiejskie województwa podkarpackiego. Każda uczestniczka/uczestnik projektu przeszedł obligatoryjną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowej. Aktywizacja ta objęła: poradnictwo psychospołeczne, szkolenie ICT oraz jedno wybrane szkolenie zawodowe według indywidualnych potrzeb, staż. 4-miesięczne płatne staże przewidziane były dla wszystkich uczestniczek/uczestników projektu. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Prawie co trzeci uczestnik (30 osób) po zakończonym udziale w projekcie otrzymał zatrudnienie.
Strona projektu: pomocna-dlon.danmar-computers.com.pl

Projekt był realizowany bez udziału partnerów.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego