Private Storage Clouds – RPO WP

Private Storage Clouds – RPO WP
Badania wydajności i architektury systemów rozproszonego składowania danych w środowisku izolowanym (Private Storage Clouds)
Numer projektu: WND-RPPK.01.03.00-18-056/12
Czas realizacji: 01.2013 – 03.2015

Opis projektu

Głównym celem projektu było przeprowadzenie badań służących do wyłonienia zestawu cech jakimi powinien charakteryzować się najbardziej optymalny do skonstruowania prototyp rozwiązania klasy Private Storage Cloud.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa