PWP – Adaptacja rozwiązań angielskich – PO KL 8.1.1

PWP – Adaptacja rozwiązań angielskich – PO KL 8.1.1
PWP-Adaptacja rozwiązań angielskich oraz wzrost kompetencji pracowników szansą dla podkarpackich przedsiębiorstw
Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-18-011/13
Czas realizacji: 01.2014 – 04.2015

Opis projektu

Głównym celem projektu było podniesienie adaptacyjności i konkurencyjności 8 MMŚP z województwa podkarpackiego poprzez zwiększenie kompetencji 84 pracowników oraz adaptację nowej struktury podziału pracy WLB. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla pracowników z zakresu dotyczącego zarządzania finansami, metod heurystycznych w zarządzaniu firmą, komunikacji i współpracy zespołu i jego funkcjonowania, zarządzania zespołem zorientowanym na cele, grupę i jednostkę, zasad funkcjonowania systemów zarządzających relacjami z klientami i dostawcami w przedsiębiorstwie. W ramach współpracy ponadnarodowej została przeprowadzona adaptacja nowej struktury podziału pracy „Work Life Balance” wypracowanej przez partnera z Wielkiej Brytanii – OAKE Associates. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: wlb.danmar-computers.com.pl

Partnerzy

Danmar Computers – Rzeszów, Polska (koordynator)
OAKE Associates Ltd. – Manchester, Wielka Brytania

Człowiek – najlepsza inwestycja.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego