Paszport do eksportu etap II – PO IG

Paszport do eksportu etap II – PO IG 6.1
Realizacja strategii eksportowej firmy Danmar Computers na rynku brytyjskim
Numer projektu: WND-POIG.06.01.00-18-001/11
Czas realizacji: 08.2011 – 07.2013

Opis projektu

Celem projektu było wdrożenie Planu rozwoju eksportu zawierającego strategię rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku brytyjskim. Dokument ten, opracowany w ramach wcześniejszego projektu, posłużył jako podstawa do realizacji działań mających na celu wprowadzenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie firmą produkcyjną na rynek brytyjski.
W ramach projektu powstały analizy obejmujące tematykę cyklu życia systemu informatycznego na rynku brytyjskim, jego wyglądu i bezpieczeństwa funkcjonowania oraz dokument prezentujący wzornictwo. Projekt dwukrotnie prezentowany był na imprezie targowo-wystawienniczej zorganizowanej w Wielkiej Brytanii, którego celem było nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami brytyjskimi zainteresowanymi wdrożeniem systemu. Możliwości systemu informatycznego zostały zaprezentowane w serwisie informacyjnym dedykowanym klientom brytyjskim. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu.

Projekt został zrealizowany bez udziału partnerów.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego