Step by step – PO KL 6.1.1

Step by step – PO KL 6.1.1
Step by step – twoja ścieżka do pracy
Numer projektu: WND-POKL.06.01.01-18-174/08
Czas realizacji: 09.2008 – 10.2009

Opis projektu

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz kompetencji kluczowych i zawodowych kobiet i ludzi młodych w wieku 18-34 z wybranych powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowskiego, kolbuszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego. Grupą docelową były osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w/w powiaty.
W projekcie wzięło udział 90 osób, które przeszły kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowej, obejmującą szkolenia z języka angielskiego, komputerowe, zawodowe (np. księgowość, obsługa sekretariatu, obsługa wózków widłowych, kursy prawa jazdy kategorii C i E), z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, z zakresu aktywizacji zawodowej oraz 3 miesięczne płatne staże zawodowe, Indywidualne Plany Działania i poradnictwo zawodowe.

Strona projektu: www.stepbystep.rarr.rzeszow.pl (strona nie jest już dostępna).

Partnerzy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Rzeszów, Polska (koordynator)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska