Kobieta w pracy biurowej – PO KL 6.1.1

Kobieta w pracy biurowej – PO KL 6.1.1
Kobieta w pracy biurowej
Numer projektu: WND-POKL.06.01.01-18-102/08
Czas realizacji: 09.2008 – 10.2009

Opis projektu

Celem projektu było ułatwienie kobietom bezrobotnym z województwa podkarpackiego dostępu do zawodu pracownika biurowego. Grupa docelowa projektu składała się w 100% z kobiet pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w tym długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z terenu województwa podkarpackiego
Ze szkoleń w ramach projektu skorzystało 100 kobiet. Każda uczestniczka projektu wzięła udział w szkoleniach z zakresu: obsługa systemu Windows i pakietu Office; Internet z elementami telepracy; szkolenia e-learning dotyczące aktywizacji zawodowej; urządzenia biurowe; elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego. Szkolenia odbywały się w Rzeszowie w grupach 10-cio osobowych.

Projekt zrealizowany został bez udziału partnerów.