AdminProject – IG 8.1

AdminProject – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.1
Stworzenie zintegrowanej aplikacji webowej do zdalnego administrowania projektami AdminProject
Numer projektu: WND-POIG.08.01.00-18-113/10
Czas realizacji: 07.2011 – 12.2012

Opis projektu

Celem projektu było przygotowanie i uruchomienie e-usługi umożliwiającej samodzielne, zdalne administrowanie projektami. W tym celu przygotowana została aplikacja webowa udostępniona w publicznej sieci internetowej, umożliwiająca zdalną obsługę projektów przez klientów niezależnie od miejsca i czasu ich przebywania. Aplikacja posiada strukturę modułową, co pozwala na szybkie zapoznanie się z jej możliwościami i ułatwia obsługę. Moduł Pakiety pracy umożliwia określenie zadań niezbędnych do realizacji projektu przez wskazanie m.in.: czasu trwania czy też osób odpowiedzialnych.
Na podstawie tych informacji możliwe jest stworzenia wykresu czasowego (moduł Harmonogram). Pliki umieszczane w aplikacji (np. dokumenty, materiały audio, filmy, itp.), mogą zostać powiązane z zadaniami (moduł Pliki). Ponieważ administrowanie projektami obejmuje nie tylko realizację zadań, ale także powoduje konieczność monitorowania kosztów i jakości działań, w aplikacji znalazły się moduły: Budżet, Ścieżka krytyczna i Analiza ryzyka. Pozwalają one na zaawansowaną kontrolę tych obszarów, która dzięki powiązaniu z zadaniami, staje się łatwa i kompleksowa. Aplikacja stworzona w ramach projektu posiada ponadto szereg udogodnień, które znacznie ułatwiają proces administrowania projektami, m.in. możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami zaangażowanymi w realizację zadań za pomocą aplikacji, co uwidocznione zostaje w systemie (moduł Kontakty oraz funkcjonalność poszczególnych elementów aplikacji). Systematyczne raportowanie o stanie zadań i projektów pozwala na bieżącą realizację działań i oszczędza czas potrzebny na wykonanie wielu czynności. Realizacja projektu przyczyniła się do zaoferowania nowoczesnej webowej aplikacji o bardzo zaawansowanej funkcjonalności. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: adminproject.eu.

Projekt został zrealizowany bez udziału partnerów.