Kobieta pracująca – Kapitał Ludzki 6.1.1

Kobieta pracująca – PO KL 6.1.1
Kobieta pracująca – nowy zawód lepsza przyszłość
Numer projektu: WND-POKL.06.01.01-18-300/09
Czas realizacji: 07.2010 – 05.2012

Opis projektu

Celem projektu było ułatwienie dostępu 200 bezrobotnym kobietom z powiatów: brzozowskiego i strzyżowskiego województwa podkarpackiego do zawodu pracownika biurowego. Projekt był skierowany do kobiet pozostających bez zatrudnienia w tym bezrobotnych zarówno zarejestrowanych w urzędzie pracy (jako bezrobotne lub poszukujące pracy) jak i niezarejestrowanych. W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia z integracji i doradztwa zawodowego – spotkania grupowe i indywidualne.
Ponadto każda uczestniczka wzięła udział w szkoleniu Pracownik obsługi biura, które obejmowało szkolenia z zakresu obsługi systemu Windows i pakietu Office, Internet z elementami telepracy, szkolenie e-learningowe dotyczące aktywizacji zawodowej, obsługę urządzeń biurowych, elastyczne formy zatrudnienia i organizacja pracy, obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Projekt ten był kontynuacją działań podejmowanych w ramach realizowanego w latach poprzednich projektu „Kobieta w pracy biurowej”. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: arch.danmar-computers.com.pl/kobieta/.

Projekt zrealizowany został bez udziału partnerów.