Współczesny gimnazjalista – PO KL 9.1.2

Współczesny gimnazjalista – PO KL 9.1.2
Współczesny gimnazjalista
Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-18-096/09
Czas realizacji: 10.2009 – 07.2011

Opis projektu

Głównym celem projektu było wykształcenie i rozwijanie cech przedsiębiorczości (umiejętności krytycznego myślenia, kształtowanie aktywnego stosunku do życia, ułatwienie rozumienia zasad ekonomii) przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności językowych i ICT u 180 uczniów i uczennic gimnazjów z terenu gminy Krasne. Projekt „Współczesny gimnazjalista” skierowany był do uczniów i uczennic z terenów wiejskich, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, a także korzystających z pomocy społecznej. Grupą docelową były gimnazjalistki i gimnazjaliści z Zespołu Szkół Malawa, Gimnazjum w Krasnem, Zespołu Szkół w Palikówce oraz Zespołu Szkół w Strażowie.
W ramach projektu uczniowie mogli korzystać z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w trzech obszarach tematycznych: przedsiębiorczość, język angielski przedsiębiorczy oraz informatyka i jej praktyczne wykorzystanie. Dla uczniów biorących udział w projekcie zorganizowano w sumie 12 mini-wizyt studyjnych u podkarpackich MŚP. Zorganizowano również konkurs pt. „Nowoczesny gimnazjalny przedsiębiorca” – na najlepszy pomysł na nowoczesne przedsięwzięcie ekonomiczne. Wyłonione zostały 3 najlepsze pomysły w każdej z czterech edycji – 1, 2, 3 miejsce oraz przekazanie nagród rzeczowych. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: arch.danmar-computers.com.pl/gimnazjalista.

Partnerzy

Danmar Computers – Rzeszów, Polska (koordynator)
ConsBud – Rzeszów, Polska