FML – Kapitał Ludzki 8.1.1

FML – PO KL 8.1.2
Podniesienie adaptacyjności i konkurencyjności Fabryki Maszyn w Leżajsku poprzez specjalistyczne szkolenia związane z rozszerzeniem profilu działalności
Numer projektu: WND-POKL.08.01.02-18-035/11
Czas realizacji: 09.2011 – 08.2013

Opis projektu

Celem głównym projektu było poszerzenie kompetencji 135 pracowników Fabryki Maszyn w Leżajsku w związku z rozszerzeniem profilu działalności firmy. Grupę docelową projektu stanowiła Fabryka Maszyn w Leżajsku przechodząca procesy adaptacyjne i modernizacyjne a wsparcie skierowane było do 135 pracowników tej firmy (19K, 116M), zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.
W projekcie przeprowadzone zostały następujące szkolenia: operator wózka widłowego; operator wózka platformowego; operator żurawia słupowego; zarządzanie obiegiem dokumentacji technicznej; przepływ informacji między działami; zarządzanie zasobami osobowymi i kalendarzami pracowniczymi; tworzenie rysunków technicznych i przesyłanie ich przez system; szkolenie e-learningowe. Szkolenia przeprowadzone zostały na terenie fabryki, w godzinach pracy.

Projekt zrealizowany został bez udziału partnerów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego