TRECVET – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji

trecvet
TRECVET – Leonardo da Vinci Rozwój innowacji Transnational Recognition of European Certification in Vocational Education and Training – TRECVET Numer projektu: 518197-LLP-1-2011-1-ES-LEONARDO-LMP Czas realizacji: 11.2011 - 10.2013 Opis projektu Projekt miał na celu stworzenie narzędzia do rozbicia kwalifikacji na czynniki pierwsze i umożliwienie ich porównan...
Czytaj dalej...

LOGIC – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski

logic
LOGIC – Leonardo da Vinci Projekty Partnerskie Numer projektu: 2011-1-FR1-LEO04-24203 5 Czas realizacji: 08.2011 - 07.2013 Opis projektu LOGIC miał na celu wymianę informacji o użyciu logiki w edukacji dorosłych w oparciu o teorię uczenia się Jean`a Piageta. Projekt skupił praktyki edukacyjne związane z 8 kluczowymi kompetencjami UE. Zostały sporząd...
Czytaj dalej...

ABLE – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski

able
ABLE – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski Activity Based Learning and Entertainment: Lifelong Learning Challenges in the Digital Age - ABLE Numer projektu: 2011-1-TR1-LEO04-24311 5 Czas realizacji: 08.2011-07.2013 Opis projektu Celem partnerstwa była wymiana wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie najbardziej nowoczesnych i skutecznych metod nauczania / ucze...
Czytaj dalej...

GIVE – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji

sitcom
GIVE - Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Guidance In Vocational Education for students in rural areas – GIVE Numer projektu: 2011-1-PL1-LEO05-19885 Czas realizacji: 02.2012 - 01.2014 Opis projektu Celem projektu było zwiększenie świadomości i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w zdobywaniu wiedzy zawodowej z wykorzystaniem serwisów społeczn...
Czytaj dalej...

GETAFIX – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski

sitcom
GETAFIX - Leonardo da Vinci Projekt Partnerski Gaining Educational Training Analysis For Identifying Cross Border Systems - GETAFIX Numer projektu: 2011-1-ES1-LEO04-36080 3 Czas realizacji: 08.2011 - 07.2013 Opis projektu Projekt GETAFIX miał na celu analizę kwalifikacji kapitanów gospodarki morskiej Unii Europejskiej zatrudnionych w dziedzinie małych statkó...
Czytaj dalej...

e-Skill – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji

sitcom
e-Skill - Leonardo da Vinci Rozwój innowacji Kwalifikacje, ICT i ekologia w sektorze budownictwa – e-Skill Numer projektu: 517841-LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP Czas realizacji: 10.2011 - 09.2013 Opis projektu Główny cel projektu e-SKILL dotyczył poprawy kompetencji pracowników budowlanych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności środowiskowe poprzez rozwój metod...
Czytaj dalej...

CREDNET – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji

crednet
CREDNET – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji Sieć współpracy na rzecz akredytacji kwalifikacji menedżerskich – CREDNET Numer projektu: 518802-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LNW Czas realizacji: 10.2011 – 10.2014 Opis projektu Główną ideą projektu CREDNET było stworzenie sieci tematycznej łączącej ośrodki badawcze, ośrodki szkoleniowe, organizacje partnerów społecz...
Czytaj dalej...

CLC – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji

clc
CLC - Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji Creative Learning Communities – CLC Numer projektu: 510576-LLP-1-2010-1-IT-LEONARDO-LMP Czas realizacji: 01.2011 - 02.2013 Opis projektu Celem projektu było wytworzenie nowych kreatywnych rozwiązań w dziedzinie systemu szkoleń zawodowych (VET - Vocational Education and Training), pozwalających na opracowanie nowych ma...
Czytaj dalej...