CREDNET – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji

CREDNET – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji
Sieć współpracy na rzecz akredytacji kwalifikacji menedżerskich – CREDNET
Numer projektu: 518802-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LNW
Czas realizacji: 10.2011 – 10.2014

Opis projektu

Główną ideą projektu CREDNET było stworzenie sieci tematycznej łączącej ośrodki badawcze, ośrodki szkoleniowe, organizacje partnerów społecznych i MŚP we wspólnym celu stymulowania procesu uznawania i certyfikacji kompetencji i kwalifikacji menedżerskich i wzmocnienia ich europejskiego wymiaru.
Projekt miał na celu gromadzenie, klasyfikowanie i rozwój innowacyjnych europejskich sposobów w dziedzinie certyfikacji kompetencji menedżerskich. Podczas realizacji głównego celu, partnerzy promowali narzędzia samooceny traktując je jako uzupełnienie certyfikacji w bieżącym monitorowaniu istniejących luk kompetencyjnych. Projekt umożliwił identyfikację procedur europejskich w dziedzinie uznawania kompetencji kierowniczych oraz był krokiem naprzód w stronę ujednolicenia tych procedur. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: crednetmanager.eu.

Partnerzy

Action Synergy S.A. – Grecja (koordynator)
Consorcio Arca – Włochy
CNIPMMR (National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in Romania) – Rumunia
RTD Talos Ltd – Cypr
SIA Baltic Bright – Łotwa
LCCI (Latvian Chamber of Commerce and Industry) – Łotwa
Danmar Computers – Polska
CPI (Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training) – Słowenia

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.