GIVE – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji

GIVE – Leonardo da Vinci Transfer Innowacji
Guidance In Vocational Education for students in rural areas – GIVE
Numer projektu: 2011-1-PL1-LEO05-19885
Czas realizacji: 02.2012 – 01.2014

Opis projektu

Celem projektu było zwiększenie świadomości i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w zdobywaniu wiedzy zawodowej z wykorzystaniem serwisów społecznościowych. W skutek szybkiego rozwoju usług Web 2.0 oraz potrzeby zapewnienia atrakcyjnej i o wysokiej jakości treści nauczania, powstaje ruch w kierunku integracji systemów kształcenia i społecznych aplikacji multimedialnych, takich jak blogi, Twitter i Facebook. Instytucje edukacyjne są coraz bardziej świadome, że aplikacje te mogą zostać skutecznie włączone do ich systemów kształcenia, ale niewielu rzeczywiście używa ich do innowacji systemów szkoleniowych.
Wyposażenie doradców zawodowych, nauczycieli zawodu i nauczycieli liceów przedmiotu przedsiębiorczość w umiejętności pozwalające im dostarczać wiedzę z wykorzystaniem mediów społecznościowych zapewnia atrakcyjne możliwości kształcenia i szkoleń zawodowych oraz zachęci młodzież do uczestnictwa w procesie uczenia się. Głównym rezultatem projektu GIVE jest wielowymiarowa platforma e-learningowa, której zawartość powstała jako wynik transferu narzędzia CREIN, oraz badań przeprowadzonych w ramach projektu. Cechą charakterystyczną platformy jest jej integracja z serwisami Web 2.0. Podczas realizacji projektu, platforma została przetestowana przez profesjolanistów VET pracujących z młodzieżą zamieszkującą tereny wiejskie i została ona udostępniona wszystkim doradcom zawodowym, nauczycielom zawodu i nauczycielom liceów przedmiotu przedsiębiorczość do zamieszczenia dowolnych treści dydaktycznych. Dodatkowo, został opracowany podręcznik użytkownika, który krok po kroku prezentuje pracę z systemem. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: arch.danmar-computers.com.pl/give.

Partnerzy

Danmar Computers, Rzeszów, Polska (koordynator)
BD Center, Rzeszów, Polska
CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI, Palermo, Włochy
Ciberespacio SL, Madryt, Hiszpania
KNOW AND CAN ASSOCIATION, Sofia, Bułgaria
OAKE Associates Ltd, Manchester, Wielka Brytania
Projekt posiadał również 10-ciu partnerów stowarzyszonych.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.