e-Skill – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji

e-Skill – Leonardo da Vinci Rozwój innowacji
Kwalifikacje, ICT i ekologia w sektorze budownictwa – e-Skill
Numer projektu: 517841-LLP-2011-ES-LEONARDO-LMP
Czas realizacji: 10.2011 – 09.2013

Opis projektu

Główny cel projektu e-SKILL dotyczył poprawy kompetencji pracowników budowlanych, ze szczególnym naciskiem na umiejętności środowiskowe poprzez rozwój metody szkoleniowej bazującej na IT i podejściu ponadnarodowym, wzmacniając tym samym nową zieloną kulturę w tym sektorze, przyczyniając się do niwelowania różnic w wykształceniu i poziomie umiejętności w Europie oraz uznawania kwalifikacji pracowników budowlanych.
Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: arch.danmar-computers.com.pl/e-skill.

Partnerzy

FEVEC – Hiszpania (promotor)
Equipo Humano – Hiszpania (koordynator)
Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Polska
Danmar Computers – Polska
Enlightenment Interactive – Wielka Brytania
Vilnius Builders Training Centre – Litwa
Ente Nazionale per la Formazione e l´addestramento nell´Edilizia Formedil – Włochy

Projekt posiadał również 11 partnerów stowarzyszonych.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.