ABLE – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski

ABLE – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski
Activity Based Learning and Entertainment: Lifelong Learning Challenges in the Digital Age – ABLE
Numer projektu: 2011-1-TR1-LEO04-24311 5
Czas realizacji: 08.2011-07.2013

Opis projektu

Celem partnerstwa była wymiana wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie najbardziej nowoczesnych i skutecznych metod nauczania / uczenia się z wykorzystaniem innowacyjnych technologii IT i multimediów koncentrując się na e-learningu, m-learningu, grach i symulacjach. Projekt skierowany był do młodego pokolenia, które jest zaznajomione z IT i nowymi technologiami, ale brakuje mu wiedzy, jak je wykorzystać w nauce i życiu zawodowym; wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wychowanych przed epoką cyfrową, którzy muszą dostosować się do najnowszych technologii; osób niepełnosprawnych, dla których nowe technologie to szansa na integrację społeczną i rozwój zawodowy i instytucji edukacyjnych.
Ponadto twórcy narzędzia również przyczynili się do tego poprzez dostarczenie wytycznych na podstawie wizyt studyjnych oraz sesji burzy mózgów. Partnerstwo zorganizowało spotkania ponadnarodowe, takie jak seminaria i warsztaty, koncentrujące się na różnych obszarach tematycznych nowych technologii w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Projekt promował e-learning, ponownie przeglądnął tradycyjne modele edukacyjne wykorzystywane przez starszych pracowników poprzez włączenie narzędzi ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Projekt zachęcał instruktorów i wychowawców do przeglądu metod nauczania i szkolenia poprzez przeniesienie środka ciężkości z tradycyjnych do innowacyjnych metod jak również rozszerzenie z e-learningu do m-learningu, gier i symulacji. Dzięki międzynarodowemu aspektowi partnerstwa każdy uczestnik miał możliwość odkrycia, jakie działania są podejmowane w różnych krajach europejskich w tym zakresie, uczestnicy wymienili się też doświadczeniami i pomysłami, co dało im możliwość poznania nowych potencjalnych sposobów dystrybucji treści edukacyjnych. Więcej informacji znajduje się na stronie able-project.eu.

Partnerzy

Cukurova Ilce Milli Egitim Mudurlugu – Adana, Turcja (koordynator)
Association “Citizens for Public Initiatives “St. Peter and Pavel” – Lyaskovetz, Bułgaria
Club Life Long Learning – Innsbruck, Austria
Danmar Computers – Rzeszów, Poland
Directorate of NationaL Education – Niksar, Turcja
Muradiye Girl Technical and Engineering High School – Van, Turcja
Polo Informatico – Vasto, Włochy
Staffordshire University – Stafford, Wielka Brytania
University of Évora – Evora, Portugalia