GETAFIX – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski

GETAFIX – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski
Gaining Educational Training Analysis For Identifying Cross Border Systems – GETAFIX
Numer projektu: 2011-1-ES1-LEO04-36080 3
Czas realizacji: 08.2011 – 07.2013

Opis projektu

Projekt GETAFIX miał na celu analizę kwalifikacji kapitanów gospodarki morskiej Unii Europejskiej zatrudnionych w dziedzinie małych statków handlowych. Kwalifikacje te, uzyskane w jednym z państw członkowskich nie są uznawane przez władze innych państw członkowskich UE. W każdym państwie prowadzony jest inny program nauczania wykorzystujący różne normy, przepisy i poziomy zaawansowania.
Ponieważ zawodowe/komercyjne kwalifikacje nie są powszechnie akceptowane we wszystkich państwach członkowskich, nakłada to ograniczenia na wykwalifikowany personel, zarówno trenerów, pracowników jak i stażystów, co skutkuje istotnym problemem mobilności siły roboczej. Działania podejmowane przez partnerów w ramach projektu obejmowały ustalenie skali problemu w zakresie braku uznawania kwalifikacji zawodowych, gromadzenie danych porównujących systemy wszystkich państw członkowskich w celu wykazania podobieństw i różnic między systemami a także wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi i znalezienie dobrych praktyk. Celem projektu było także wygenerowanie dyskusji na temat systemu ECVET. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: getafix.eu.

Partnerzy

Sea Teach S.L. – Majorka, Hiszpania (koordynator)
Teachsport CIC Limited – Londyn, Wielka Brytania
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi – Istanbuł, Turcja
Centre for Factories of the future (C4FF) – Coventry, Wielka Brytania
SeeBär GBR – Hamburg, Niemcy
Sürmene Türk Telekom Denizcik Anadolu ve Meslek Lisesi – Trabzon, Turcja

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.