LOGIC – Leonardo da Vinci Projekt Partnerski

LOGIC – Leonardo da Vinci Projekty Partnerskie

Numer projektu: 2011-1-FR1-LEO04-24203 5
Czas realizacji: 08.2011 – 07.2013

Opis projektu

LOGIC miał na celu wymianę informacji o użyciu logiki w edukacji dorosłych w oparciu o teorię uczenia się Jean`a Piageta. Projekt skupił praktyki edukacyjne związane z 8 kluczowymi kompetencjami UE. Zostały sporządzone ramy w celu porównania praktyk. Celem było ich użycie w kontekście poprawy umiejętności zawodowych nauczycieli osób dorosłych. Celem projektu była również analiza i dostosowanie każdej indywidualnej praktyki w wykonaniu „specjalistów w integracji” (trenerzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, itd.), z uwzględnieniem wymogów środowiska, jak również krajowego i europejskiego kontekstu projektu – którzy pracowali nad rozwojem innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego i uznawania kwalifikacji i kompetencji.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: arch.danmar-computers.com.pl/logic/.

Partnerzy

Radar-B – Lorient, Francja (koordynator)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Educational Center RUNI – Sofia, Bułgaria
Folk High School and Liberal Adult Education Association of Bihar County – Berettyoujfalu, Węgry
Instituto de Ensenanza Secundaria Vicente Espinel – Malaga, Hiszpania
Instituto Piaget – Cooperativa para o Desenvolvimento Humano Integral e Ecologico – Porto, Portugalia
Middle Black Sea Development Agency (OKA) – Samsun, Turcja