CLC – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji

CLC – Leonardo da Vinci Rozwój Innowacji
Creative Learning Communities – CLC
Numer projektu: 510576-LLP-1-2010-1-IT-LEONARDO-LMP
Czas realizacji: 01.2011 – 02.2013

Opis projektu

Celem projektu było wytworzenie nowych kreatywnych rozwiązań w dziedzinie systemu szkoleń zawodowych (VET – Vocational Education and Training), pozwalających na opracowanie nowych materiałów dydaktycznych oraz stworzenie nowych możliwości dla osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz mających małe możliwości rozwoju kulturalno-zawodowego.
Wynik projektu był odpowiedzią na aktualnie prowadzą politykę UE – „Combating Poverty and Social Exclusion” i „European Year of Creativity and Innovation”. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu.

Partnerzy

die Berater – Wiedeń, Austria (koordynator)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
CE.S.I.E – Palermo, Włochy
Edward de Bono Foundation UK – Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania
EuroMed Connect Cooperation Limited – Valletta, Malta

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.