SAFE

SAFE – Smart APPs for Adult Education. Numer projektu: 2016-1-TR01-KA2014-034840 Czas realizacji: 01.12.2016 – 2.10.2018 Opis projektu Tradycyjne modele i narzędzia edukacyjne zmieniają się uwzględniając gwałtowny rozwój technologii informacyjnych i coraz większą powszechność aplikacji mobilnych w uczeniu się i nauczaniu. Skuteczny nauczyciel potrafi odpowied...
Czytaj dalej...

Teach-D

Teach-D - Teaching in Diversity Numer projektu: 2016-1-DE03-KA201-023001 Czas realizacji: 01.12.2016 – 30.11.2018 Opis projektu Różnorodność stała się wyzwaniem, z którym spotykamy się twarzą w twarz i musimy sobie radzić na co dzień. Przyjmujemy, że instytucje edukacyjne są pierwszym miejscem, w którym różnorodności spotykają się i codziennie oddziałują na s...
Czytaj dalej...

VALITS

VALidating Informal Transversal Skills of young workers in seasonal tourism Numer projektu: 2016-1-ES01-KA202-025068 Czas realizacji: 01.12.2016 – 30.11.2018 Opis projektu Kwestia sezonowości w turystyce od dawna jest źródłem niepokoju wyrażonego w licznych unijnych publikacjach. Istnieje obawa, że koncentracja aktywności turystycznej w stosunkowo krótkim okr...
Czytaj dalej...

Multicultural Care in European Intensive Care Units

Multicultural Care in European Intensive Care Units Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026615 Czas realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018 Opis projektu W środowiskach międzykulturowych rola pielęgniarek, zwłaszcza tych, które pracują w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, wydaje się być szczególnie trudna. Często pracują one z nieprzytomnymi pacjentami, który...
Czytaj dalej...

YEP!

YEP! young entrepreneur people to mentor long term unemployed adults Numer projektu: 2016-1-ES01-KA202-024982 Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018 Opis projektu Mentoring zawsze koncentruje się na partnerskiej relacji pomiędzy dwoma osobami, w której ta bardziej doświadczona (zwykle starsza) wspiera, zachęca i inspiruje osobę z mniejszym doświadczeniem (b...
Czytaj dalej...

SPREAD

SPREAD – Sharing good Practices foR European mobility Activities Development Numer projektu: 2016-1-IT01-KA202-005504 Czas realizacji: 03.10.2016 – 02.10.2018 Opis projektu Wśród organizacji i instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) oraz w sektorze MŚP widoczne było rosnące zapotrzebowanie na wzmocnienie współpracy ponadnarodowej ...
Czytaj dalej...

Generativity: manage it

Generativity: manage it Numer projektu: 2016-1-BE01-KA204-016279 Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018 Opis projektu Projekt „Generativity: manage it!” odnosił się do specyficznej koncepcji generatywności. Pojęcie to opisuje autonomiczny system, którego użytkownicy pozyskają niezależną zdolność kreowania i generowania nowych unikatowych umiejętności bez po...
Czytaj dalej...

Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults

Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults Numer projektu: 2016-1-RO01-KA204-024403 Czas realizacji: 15.09.2016 – 07.09.2018 Opis projektu Tematyka projektu dotyczyła edukacji osób dorosłych, a zaplanowane działania kierowane były do tych spośród nich, którzy mieli niski poziom tzw. umiejętności podstawowych (czytania i...
Czytaj dalej...

3DP

3DP - Training in 3D Printing To Foster EU Innovation & Creativity Numer projektu: 2016-1-RO01-KA202-024578 Czas realizacji: 09.2016 – 08.2018 Opis projektu Technologia druku 3D zyskiwała coraz większą popularność i znajdowała zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak przemysł, medycyna, elektronika czy architektura. Powodowało to wzrost zapotrzebowani...
Czytaj dalej...

Innovative Integrated Training in Healing Plants Business

Innovative Integrated Training in Healing Plants Business Numer projektu: 2016-1-EL01-KA202-023491 Czas realizacji: 01.09.2016 - 31.08.2018 Opis projektu Celem projektu było przekazanie wiedzy i innowacji mieszkańcom obszarów wiejskich, a także młodym absolwentom uczelni, którzy chcieli prowadzić działalność gospodarczą w obszarze rolnictwa. Projekt Total...
Czytaj dalej...