SPREAD

SPREAD – Sharing good Practices foR European mobility Activities Development
Numer projektu: 2016-1-IT01-KA202-005504
Czas realizacji: 03.10.2016 – 02.10.2018

Opis projektu

Wśród organizacji i instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) oraz w sektorze MŚP widoczne było rosnące zapotrzebowanie na wzmocnienie współpracy ponadnarodowej oraz zwiększenie wiedzy, kompetencji i możliwości wdrażania i efektywnego zarządzania projektami promującymi mobilność w Europie. Instytucje te chciały poznać, dostosować do swoich potrzeb oraz wdrożyć najskuteczniejsze metody i narzędzia, wykorzystywane już w Europie przez organizacje eksperckie działające w tym sektorze.

Projekt SPREAD miał na celu promocję współpracy i mobilności międzynarodowej w organizacjach i instytucjach działających w obszarze szkoleń zawodowych. Głównymi założeniami projektu były: wzrost kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie mobilności europejskiej; zwiększenie możliwości organizacji VET w zakresie współpracy ponadnarodowej oraz promowanie uczenia się poprzez praktykę w ramach europejskich projektów mobilności.

Projekt zakładał realizację sześciu szkoleń międzynarodowych mających na celu porównanie i wymianę dobrych praktyk, narzędzi i metod związanych z wdrażaniem i zarządzaniem europejskimi projektami mobilności ponadnarodowej, pomiędzy organizacjami VET. Każda z sesji szkoleniowych była zorganizowana i poprowadzona przez partnera mającego największe doświadczenie w określonym temacie: kompetencje nauczycieli i mentorów; metodyka kształcenia zawodowego oraz uznawanie kompetencji; narzędzia ICT w zarządzaniu projektami europejskimi (Danmar Computers); jakość projektów mobilności oraz upowszechnianie. Po każdej sesji szkoleniowej, partnerzy w swoich krajach, zorganizowali seminarium upowszechniające wypracowane rezultaty.

Na koniec projektu, partnerzy opracowali podręcznik dobrych praktyk w zakresie realizacji europejskich projektów mobilności, który został udostępniony na stronie projektu.

Strona projektu: spread-project.eu

Partnerzy

Essenia UETP s.r.l. – Salerno, Włochy (Koordynator)
Danmar Computers Sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
EUROYOUTH Portugal – Lizbona, Portugalia
Paragon Europe – Mosta, Malta
Europa Training – Plymouth, Wielka Brytania
3SRL – Wiedeń, Austria

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

One thought on “SPREAD

Comments are closed.