SPREAD – Warsztaty w Portugalii

Początkiem marca trzech przedstawicieli naszej firmy miało przyjemność uczestniczyć w pięciodniowym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu SPREAD. Niecały tydzień w stolicy Portugalii upłynął w bardzo przyjaznej atmosferze.

Program warsztatów był bardzo dobrze zaplanowany i obejmował tematykę przygotowania i zarządzania całym cyklem wyjazdów organizowanych w ramach projektów mobilności finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Partnerzy biorący udział w spotkaniu dzielili się swoimi doświadczeniami, aktywnie uczestnicząc we wszystkich zaplanowanych ćwiczeniach.

Ostatniego dnia, partnerzy dokonali wspólnego podsumowania szkolenia, wskazując na kluczowe aspekty związane z poszczególnymi fazami projektów mobilności.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.