Efektywne szkolenie w ramach projektu YEP.

Przedstawiciele Danmar Computers wzięli udział w krótkim szkoleniu dla pracowników (LTTA), zorganizowanego w ramach projektu YEP. Szkolenie, zorganizowane przez Uniwersytet Tesalii, odbyło się w Volos (Grecja) i trwało od 3 do 7 lipca. Projekt YEP dotyczy zagadnień związanych z mentoringiem i przedsiębiorczością. Celem projektu jest opracowanie kursu szkoleniowego dla młodych p...
Czytaj dalej...

Szkolenie LTTA w ramach projektu SAFE.

3 lipca 2017r. w związku z realizacją projektu SAFE, do Rzeszowa przybyli zagraniczni partnerzy. Szkolenie LTTA, realizowane w ramach projektu, odbywało się w siedzibie firmy Danmar Computers, z udziałem 9 przedstawicieli partnerów z Portugali, Hiszpanii oraz Turcji. Program szkolenia obejmował 5 dni. Pierwsza sesja rozpoczęła się we wtorek 4 czerwca, od omówienia kwestii związ...
Czytaj dalej...

Ostatnie spotkanie w projekcie Mall Guide

3 i 4 lipca, w Rzeszowie, partnerzy projektu Mall Guide, spotkali się po raz ostatni, aby podsumować swoją pracę. Gospodarzem spotkania był Danmar Computers. Projekt Mall Guide miał na celu pomóc nauczycielom języków w rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Partnerzy projektu wykonali świetną pracę zbierając i analizując 100 narzędzi do nauki online, pokazując sposoby ich wykorzy...
Czytaj dalej...

ACE – Raport z seminarium upowszechniającego nr 2 dla nauczycieli osób dorosłych

W Uniwersytecie Rzeszowskim odbyło się drugie seminarium upowszechniające w ramach projektu ACE - Developing Adult Educators‘ Competences to Promote Learners‘ Lifestyle Entrepreneurship. W spotkaniu, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2017 roku wzięli udział nauczyciele osób dorosłych. Piętnastu przedstawicieli grupy docelowej reprezentowało uczelnie wyższe publiczne i niepublic...
Czytaj dalej...

Drugie spotkanie partnerskie w projekcie TBP

W Sofii odbyło się drugie spotkanie partnerskie w ramach projektu “Innovative Integrated Training in Healing Plants Business – TBP” w dniach 25 - 26 maja 2017 roku. Gospodarzami spotkania był Uniwersytet w Sofii. W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe działania w projekcie, zwrócono uwagę na upowszechnianie rezultatów oraz jakość pracy partnerów. Jednak najwięcej czasu z...
Czytaj dalej...

Drugie spotkanie partnerów w ramach projektu 3DP

26 maja, we włoskim mieście Potenza, po raz drugi spotkali się partnerzy projektu 3DP, aby podsumować wykonaną pracę i zaplanować przyszłe działania. Gospodarzem spotkania był GODESK – organizacja działająca jako centrum innowacji i coworkingu. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji działań podjętych przez partnerów od ostatniego spotkania. Następnie Ludor – koordynator pr...
Czytaj dalej...

Jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie – warsztaty w ramach projektu CES&L

Głównym problemem, z jakim borykają się absolwenci wyższych uczelni, jest niedostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Niestety, nie ma jednego dobrego rozwiązania takiego stanu, przede wszystkim dlatego, że kształcenie jest procesem wieloletnim, zaś szybkość zmian zachodzących w gospodarce liczy się w dniach, o ile nie w godzinach. Sprawdzanym rozwiązaniem jest...
Czytaj dalej...

Drugie warsztaty w projekcie SPREAD

W dniu 17 maja 2017 roku w Danmar Computers odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu “SPREAD – Sharing good practices for European mobility activities development”. Warsztaty poprzedzone były szkoleniem, które odbyło się w Plymouth (UK) w maju 2017 roku. Warsztaty dotyczyły różnic kulturowych oraz metod i sposobów radzenia sobie z szokiem kulturowym. Wzięło w nich udzi...
Czytaj dalej...

ACE – Raport z seminarium upowszechniającego nr 1 dla decydentów i praktyków związanych z edukacją

W dniu 17 maja 2017 roku w siedzibie Danmar-Computers w Rzeszowie odbyło się seminarium upowszechniające w ramach projektu ACE - Developing Adult Educators‘ Competences to Promote Learners‘ Lifestyle Entrepreneurship. Spotkanie było organizowane dla decydentów i praktyków związanych z edukacją. Wzięło w nim udział 15 osób reprezentujących instytucje szkoleniowe, szkoły dla doro...
Czytaj dalej...