Kick-off meeting w Turcji

W dniach 22-23 lutego 2017 r. w Tuzli w Turcji odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu NEO-COL – Navigational Equipment Oriented COLregs Training. Gospodarzem spotkania był Turk Loydu, który jednocześnie jest koordynatorem tego projektu. Projekt NEO-COL ma na celu domknięcie tej luki kwalifikacyjnej pomiędzy światem pracy, a światem edukacji, poprzez określenie różni...
Czytaj dalej...

Mall Guide – trzecie spotkanie partnerów

Trzecie spotkanie partnerów projektu Mall Guide odbyło 16 i 17 lutego, w Hemel Hemspead (Wielka Brytania), w siedzibie organizacji Community Action Dacorum. Projekt zbliża się już do końca, i większość rezultatów została już opracowana. Głównym tematem spotkania było powstanie ostatniego rezultatu, czyli przewodnika dla nauczycieli języków, który pomoże im w lepszym wykorzystan...
Czytaj dalej...

YEP! – kolejne spotkanie partnerów projektu

W dniach 8 i 9 lutego br. w stolicy Francji odbyło się drugie spotkanie partnerskie w ramach projektu YEP! skierowanego do młodych przedsiębiorców (mentorów) oraz starszych osób doświadczających skutków długotrwałego bezrobocia. Wspólnie z gospodarzem spotkania, stowarzyszeniem e-Seniors, przedstawiciele partnerów dyskutowali na temat głównych celów projektu do realizacji w naj...
Czytaj dalej...

VALITS – pierwsze spotkanie partnerskie w Saalfelden

Pod koniec stycznia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu rozpoczynającym projekt VALITS, który dotyczy zjawiska sezonowości i związanego z nim okresowego bezrobocia w branży turystycznej. Spotkanie miało miejsce w Saalfelden (Austria) położonym nieopodal Salzburga. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze. W ciągu dwóch dni omówione zostały poszczególne ...
Czytaj dalej...

BOSS4SME – Pierwsze spotkanie

2 lutego, 2017, w Barcelonie (Hiszpania), przedstawiciele wszystkich sześciu organizacji partnerów projektu BOSS4SME, spotkali się po raz pierwszy. Spotkanie odbyło się w siedzibie CENFIM (CENTRE DE DIFUSIO TECNOLOGICA DE LA FUSTA I DEL MOBLE) – organizacji działającej w branży meblarskiej, która jest koordynatorem projektu. Każda organizacja zaprezentowała swój profil oraz swo...
Czytaj dalej...

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Teach-D

17 stycznia, 2017, we Flensburgu (Niemcy), przedstawiciele wszystkich dziesięciu organizacji partnerów projektu Teach-D, spotkali się po raz pierwszy. Spotkanie odbyło się w siedzibie ECMI – organizacji zajmującej się sprawami mniejszości narodowych, która jest koordynatorem projektu. Każda organizacja zaprezentowała swój profil oraz swoją rolę w projekcie. Główne kwestie po...
Czytaj dalej...

Projekt “Total Business Plants” rozpoczął się w Volos!

Projekt "Innovative Integrated Training in Healing Plants" [Total Business Plants] finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Oficjalnie rozpoczął się 16 listopada 2016 roku w Volos w siedzibie Uniwersytetu Thessally. Projekt „Total Business Plants” jest realizowany w ramach 2 Akcji Kluczowej europejskiego programu Erasmus+: Współpraca na r...
Czytaj dalej...

BICAS – szkolenie dla zespołu realizującego projekt w Grenadzie (Hiszpania)

W ramach realizacji projektu BICAS - Building intercultural competencies for ambulance services w dniach od 12 do 16 grudnia br. odbyło się w Grenadzie w Hiszpanii szkolenie dla członków zespołu realizującego projekt. Szkolenie zostało zorganizowane przez hiszpańskiego partnera projektu Andalucía Acoge, a wzięli w nim przedstawiciele wszystkich partnerów projektu: Die Johannite...
Czytaj dalej...

YEP! Projekt rozpoczął się w Walencji

Europejska inicjatywa finansowana ze środków UE w celu zapewnienia wsparcia dorosłym osobom bezrobotnym poprzez mentoring młodych przedsiębiorców. W dniu 27 października 2016 roku w Walencji oficjalnie rozpoczął się projekt YEP! W siedzibie firmy WayCo, koordynator projektu AJEV oraz hiszpański partner FyG Consultores, gościli przedstawicieli organizacji pochodzących z Fra...
Czytaj dalej...