Wsparcie procesu kształcenia osób dorosłych – baza danych (interaktywny pakiet)

W poprzednim poście opisane zostały prace nad bazą danych (interaktywnym pakietem) o narzędziach wspierających proces kształcenia osób dorosłych, przygotowywaną w ramach projektu „Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults” (I-Pool). W wyniku analizy istniejących otwartych narzędzi edukacyjnych (tzw. OER) oraz przeglądu dobrych prakt...
Czytaj dalej...

Jak zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie – warsztaty w ramach projektu CES&L

Głównym problemem, z jakim borykają się absolwenci wyższych uczelni, jest niedostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Niestety, nie ma jednego dobrego rozwiązania takiego stanu, przede wszystkim dlatego, że kształcenie jest procesem wieloletnim, zaś szybkość zmian zachodzących w gospodarce liczy się w dniach, o ile nie w godzinach. Sprawdzanym rozwiązaniem jest...
Czytaj dalej...

Drugie spotkanie w ramach projektu MICE

W dniach 24 i 25 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w drugim spotkaniu partnerskim w ramach projektu MICE. Przyjmująca nas instytucja, Kolegium Pielęgniarstwa z Celje (Słowenia), jest stosunkowo młodym, jednak już uznanym ośrodkiem kształcącym studentów w nowoczesny sposób. Praca podczas spotkania miała bardzo dynamiczny charakter, a wszystkie obecne osoby angażowały si...
Czytaj dalej...

Spotkanie w ramach projektu e-CAL w Empoli

Na początku kwietnia w Empoli (Włochy) odbyło się trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu e-CAL. Partnerzy biorący udział w spotkaniu dokonali podsumowania prac nad poszczególnymi rezultatami projektu, poruszono również kwestie związane z ich pilotażem - każda organizacja przestawiła swoje plany odnośnie organizacji i przebiegu fazy testowania. Omówiono również w szczeg...
Czytaj dalej...

Trzecie spotkanie w ramach projektu Plur>E

Trzecie spotkanie w ramach projektu Plur>E odbyło się 6 i 7 kwietnia 2017 roku w Merano, Włochy. Gospodarzem spotkania byli przedstawiciele szkoły Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie "Marie Curie", będącej jednym z partnerów projektu. Na spotkaniu przedstawiciele każdej ze szkół przestawiali działania jakie zostały przeprowadzone w ramach projektu Plur>E, a na...
Czytaj dalej...

Czwarte spotkanie partnerów w projekcie I-DIG stories

W dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w Liverpoolu odbyło się czwarte spotkanie w ramach projektu I DIG stories – Stories Educational Learning Facilities. Spotkanie było organizowane przez Liverpool World Centre. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów z Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Węgier i Grecji W trakcie pierwszego dnia, koordynator projektu zaprezentował wynik...
Czytaj dalej...

Jak wesprzeć proces kształcenia osób dorosłych – przegląd dobrych praktyk

W ramach projektu „Interactive Pool of tools for enhancing basic skills and key competences of adults” (I-Pool) zakończona został analiza istniejących otwartych narzędzi edukacyjnych (tzw. OER) oraz przegląd dobrych praktyk wspierających proces kształcenia osób dorosłych posiadających niski poziom umiejętności. Zespół projektowy wykorzystując dostępne bazy informacyjne podd...
Czytaj dalej...

Projekt SAFE rozpoczęty!

Project SAFE (Smart Apps for Adults Education) rozpoczął się w Lizbonie (Portugalia). Projekt będzie wspierał osoby dorosłe w efektywnym wykorzystaniu aplikacji edukacyjnych oraz nauczycieli w procesie ich tworzenia. Gospodarzem spotkania, które odbyło się w szkole Emidio Navarro Secondary School, było centrum szkolenia nauczycieli – Almada Forma. Przez trzy dni, od 9 do 11 ...
Czytaj dalej...

SPREAD – Warsztaty w Portugalii

Początkiem marca trzech przedstawicieli naszej firmy miało przyjemność uczestniczyć w pięciodniowym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu SPREAD. Niecały tydzień w stolicy Portugalii upłynął w bardzo przyjaznej atmosferze. Program warsztatów był bardzo dobrze zaplanowany i obejmował tematykę przygotowania i zarządzania całym cyklem wyjazdów organizowanych w ramach proje...
Czytaj dalej...