SAFE

SAFE – Smart APPs for Adult Education.
Numer projektu: 2016-1-TR01-KA2014-034840
Czas realizacji: 01.12.2016 – 2.10.2018

Opis projektu

Tradycyjne modele i narzędzia edukacyjne zmieniają się uwzględniając gwałtowny rozwój technologii informacyjnych i coraz większą powszechność aplikacji mobilnych w uczeniu się i nauczaniu. Skuteczny nauczyciel potrafi odpowiednio wykorzystać te trendy a szkoły, które je rozpoznają i najlepiej wykorzystają potencjał aplikacji zostaną liderami w edukacji.

Projekt SAFE dotyczył technologii informacyjnych i ich efektywnego wykorzystania w nauczaniu. Projekt skierowany był do nauczycieli, a jego głównym celem był rozwój ich wiedzy i umiejętności w zakresie ICT, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i korzystania z aplikacji edukacyjnych. W ramach projektu przeprowadzone zostały badania, mające na celu dokonanie analizy stanu wiedzy nauczycieli, jak też ich potrzeb w odniesieniu do tematyki projektu. Ponadto, opracowany został przewodnik e-Guide dotyczący bezpiecznego korzystania z Internetu i aplikacji, nauczyciele z krajów partnerskich wzięli udział w praktycznych warsztatach, podczas których nauczyli się tworzenia tych innowacyjnych pomocy dydaktycznych, a głównym rezultatem projektu były nowe aplikacje edukacyjne opracowane przez partnerów projektu.

Strona projektu: www.smartapps4you.eu

Partnerzy

AVCILAR HALK EGITIM MERKEZİ (AVHEM) – TR, Istambuł (koordynator)
CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS GÜÍMAR – ES, Guimar
Agrupamento de Escolas da Caparica – PT, Caparica
Danmar Computers – Rzeszów, Polska

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.