Multicultural Care in European Intensive Care Units

Multicultural Care in European Intensive Care Units
Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026615
Czas realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018

Opis projektu

W środowiskach międzykulturowych rola pielęgniarek, zwłaszcza tych, które pracują w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, wydaje się być szczególnie trudna. Często pracują one z nieprzytomnymi pacjentami, których rodzina nie jest w pobliżu, ale wymaga się od nich wiedzy dotyczącej opieki nad pacjentem z innego kręgu kulturowego lub innego wyznania.

Przykładowo, Żydzi nie pozwalają osobom trzecim na dotknięcie ich ciała. Świadkowie Jehowy odrzucają wszelkie dostępne transfuzje krwi. Występują również pewne restrykcje kulturowe dotyczące transplantacji narządów czy ich pośmiertnego pobrania. Brak zrozumienia prowadzi do frustracji, lęku i agresji. Niedostateczna świadomość kulturowa może stanowić zagrożenie również dla godności pacjenta. W związku z tym, ważne było, aby wyposażyć pracowników medycznych w odpowiednie kompetencje.

W odpowiedzi na powyższe potrzeby, projekt miał na celu poprawę wiedzy, umiejętności i kompetencji pielęgniarek OIOM, opiekujących się pacjentami innej narodowości. Cel ten został osiągnięty poprzez:

  • Pogłębioną analizę potrzeb szkoleniowych i międzykulturowych kompetencji pielęgniarek OIOM
  • Opracowanie specjalistycznego, akredytowanego, kursu dla pielęgniarek OIOM, z uwzględnieniem wielokulturowości
  • Przygotowanie rekomendacji dotyczących dokumentacji medycznej, z przeznaczeniem dla Pielęgniarek OIOM
  • Szerokie rozpowszechnienie rezultatów projektu w całej Europie

Projekt był skierowany bezpośrednio do 520 pielęgniarek OIOM. 400 z nich wzięło udział w międzykulturowych szkoleniach według analizy potrzeb i kompetencji, zaś 120 z nich testowało specjalistyczny kurs e-learningowy. Inne pielęgniarki OIOM oraz eksperci z różnych dziedzin medycznych uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w każdym z krajów partnerskich w celu oceny opracowanego materiału.

Strona projektu: mice-icu.eu

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki – Rzeszów, Polska
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Visoka zdravstvena šola v Celju – Celje, Słowenia
OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE– Ostrava, Czechy
EfCCNa – Amsterdam, Holandia
assist GmbH – Paderborn, Niemcy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.