Building intercultural competencies for ambulance services – BICAS

Building intercultural competencies for ambulance services – BICAS
Numer projektu: 2016-1-DE02-KA202-003336
Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2019

Opis projektu

Projekt miał na celu osiągnięcie kompetencji międzykulturowych przez ratowników medycznych w czasie przedklinicznej pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Ze względu na duży napływ imigrantów i azylantów ratownicy zgłaszali coraz więcej problemów z pacjentami z powodu różnic kulturowych/religijnych.

Kompetencje międzykulturowe w globalnym świecie są tzw. kompetencjami kluczowymi. W celu wsparcia międzykulturowych kompetencji ratowników medycznych stworzony został kurs szkoleniowy dostosowany do ich potrzeb oraz mobilna aplikacja z niezbędnymi informacjami wspierającymi ratowników w pracy.
Założenia projektu:

  • Zwiększenie kompetencji międzykulturowych ratowników medycznych przez komplementarne podejście do szkolenia wstępnego i ciągłego uczenia się przy zastosowaniu kryteriów ECVET;
  • Wspieranie ratowników medycznych w ich codziennej pracy poprzez łatwe zapewnienie dostępu do ważnych informacji na tle kulturowym z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Quick Reference in Action;
  • Usprawnienie pracy ratowników medycznych poprzez obniżenie poziomu stresu dzięki zrozumieniu problematyki międzykulturowości oraz zdolności do ciągłego działania;
  • Zwiększenie świadomości wśród interesariuszy (pracowników służby zdrowia, pogotowia ratunkowego, dostawców szkoleń w tym zakresie) oraz beneficjentów (imigrantów) dotyczącej różnic kulturowych i roli służb ratownictwa medycznego.

Strona projektu: bicas-online.eu

Partnerzy

Die Johanniter – Berlin, Niemcy (koordynator)
Wisamar Bildungsgesellschaft – Leipzig, Niemcy
JOAFG – Wiedeń, Austria
ANDALUCÍA ACOGE – Sevilla, Hiszpania
Danmar Computers Sp z o.o. – Rzeszów, Polska
Euro Project Lab S.r.l.s. – Ferrara, Włochy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

One thought on “Building intercultural competencies for ambulance services – BICAS

Comments are closed.