YEP!

YEP! young entrepreneur people to mentor long term unemployed adults
Numer projektu: 2016-1-ES01-KA202-024982
Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018

Opis projektu

Mentoring zawsze koncentruje się na partnerskiej relacji pomiędzy dwoma osobami, w której ta bardziej doświadczona (zwykle starsza) wspiera, zachęca i inspiruje osobę z mniejszym doświadczeniem (bardzo często osobę młodą).

Od 2010 roku Europa doświadczyła zjawiska ,,fenomenu start-up’u” oraz pojawiających się dyskusji i wielu inicjatyw dotyczących tematu przedsiębiorczości jako sposobu na zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży. Aby sprostać problemom związanym z brakiem miejsc pracy i wzrostem stopy bezrobocia wśród młodzieży, kraje europejskie zaczęły promować nowe programy, konkursy i inne możliwości finansowania młodym ludziom zakładania własnej działalności gospodarczej, stawania się przedsiębiorcami.
Projekt YEP miał na celu opracowanie kursu szkoleniowego dla młodych przedsiębiorców (w wieku 18-30) i startupper’ów, który pozwolił im stać się mentorami osób dorosłych i osób starszych, pomagając w założeniu działalności gospodarczej, zwiększając ich motywację do działania, oraz przedsiębiorcze podejście do życia, pracy, czy funkcjonowania w społeczeństwie.

Główne rezultaty projektu to:

  • Kurs szkoleniowy i podręcznik dla młodych przedsiębiorców chcących zostać mentorami osób dorosłych i osób starszych;
  • Testowanie metodologii i narzędzi;
  • Platforma e-learningowa służąca szkoleniu młodych przedsiębiorców i umożliwiająca im interakcję z podopiecznymi;
  • Materiały szkoleniowe dla młodych przedsiębiorców uczących się online.

Strona projektu: yep-project.eu

Partnerzy

AJEV – Walencja, Hiszpania
MATERAHUB – Matera, Włochy
FYG CONSULTORES – Walencja, Hiszpania
UNIVERSITY OF THESSALY-UTH – Volos, Grecja
DANMAR COMPUTERS – Rzeszów, Polska
E-SENIORS – Paryż, Francja

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.