TRUSTvGLP

I Trust My Competency in Accounting and Finance via Gamified Learning Platform (TRUSTvGLP)
Numer projektu: 2016-1-TR01-KA202-034980
Czas realizacji: 15.12.2016 – 14.12.2018

Opis projektu

Tematyka projektu dotyczy edukacji z zakresu rachunkowości i finansów prowadzonej przy wykorzystaniu grywalizacji.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji profesjonalistów z zakresu rachunkowości i finansów poprzez wykorzystanie materiałów szkoleniowych zamieszczonych na dedykowanej platformie edukacyjnej (GLP – Gamified Learning Platform).

Aby móc zrealizować ten cel, partnerzy projektu opracują platformę GLP, która będzie zawierać następujące moduły:

  • grywalizacyjny (zawierający gry tematyczne),
  • symulacyjny (symulacje wykorzystywane w rachunkowości i finansach),
  • filmów szkoleniowych (np. jak opracować deklarację podatkową, jak wyliczyć dywidendę na koniec roku),
  • rekomendacji i przydatnych materiałów (słownictwo, pliki Excel, narzędzia do szybkich obliczeń).

Strona projektu: trustvglp.com

Partnerzy

Nevsehir Haci Bektas Veli University – Nevsehir, Turcja (koordynator)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA – Timisoara, Rumunia
Confederacion Espanola De Centros De Ensenanza Asociacion C.E.C.E. – Madryt, Hiszpania
Juridiska koledza – Ryga, Łotwa
Ayse Sagdic Multi Program Higt School – Urgup, Turcja
Engin Ersin Public Accountant Office – Urgup, Turcja

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.