Teach-D

Teach-D – Teaching in Diversity
Numer projektu: 2016-1-DE03-KA201-023001
Czas realizacji: 01.12.2016 30.11.2018

Opis projektu

Różnorodność stała się wyzwaniem, z którym spotykamy się twarzą w twarz i musimy sobie radzić na co dzień. Przyjmujemy, że instytucje edukacyjne są pierwszym miejscem, w którym różnorodności spotykają się i codziennie oddziałują na siebie. Instytucje te są pierwszym filarem integracji społecznej i akulturacji. Projekt dotyczył tematyki zarządzania różnorodnością w szkole, koncentrując się na nauczycielach jako kluczowych podmiotach w procesie transferu wiedzy, wartości, umiejętności i kompetencji.

Główne cele projektu zostały zdefiniowane jako:

  1. wzmocnienie pozycji nauczycieli poprzez: opracowanie rzetelnej wiedzy i wyjaśnienie zarządzania różnorodnością (ramy prawne, normy, zasady, praktyki, wartości oraz kompetencje). Umożliwienie transferu wiedzy opartej na rozwoju kompetencji społecznych pomiędzy nauczycielami i ich podopiecznymi. Podnoszenie świadomości na temat mechanizmów zarządzania różnorodnością oraz rozwoju nowych umiejętności i postaw dotyczących różnorodności.
  2. Wspieranie wczesnej integracji społecznej na poziomie szkoły poprzez rozwój świadomości kadry nauczycielskiej w zakresie kompetencji związanych z mechanizmami wrażliwości kulturowych, łagodzenia konfliktów międzykulturowych, ułatwiania komunikacji międzykulturowej.

Zaplanowano opracowanie następujących rezultatów:

O1. Pakiet treningowy wraz z metodologią wykorzystania,
O2. Kurs dostępny online,
O3. Podręcznik „Nauczanie w różnorodności”,
O4. Narzędzia webowe.

Strona projektu: teach-d.eu

Partnerzy

European Centre for Minority Issues – Flensburg, Niemcy (koordynator)
Sdrujenie Kolej za rabotnichesko obuchenie – Sofia, Bułgaria
ASOCIATIA PARADIGME EDUCATIONALE – Craiova, Rumunia
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Kairos Europe Limited – Londyn, Wielka Brytania
Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria – Aleksandria, Rumunia
Fryske Akademy – Leeuwarden, Holandia
MEDEA: MEDIA & LEARNING IVZW, Boutersem, Belgia
EURAC – Bolzano, Włochy
CSP – INNOVAZIONE NELLE ICT S.C.A.R.L. – Turyn, Włochy

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.