Paszport do eksportu – etap I – Innowacyjna Gospodarka 6.1

Paszport do eksportu - etap I – PO IG 6.1 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu produktu firmy Danmar Computers na rynek brytyjski Numer projektu: WND-POIG.06.01.00-18-043/10 Czas realizacji: 08.2010 - 12.2010 Opis projektu Celem projektu był zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu, który zawierał strategię rozpoczęcia działa...
Czytaj dalej...

Kobieta pracująca – Kapitał Ludzki 6.1.1

sitcom
Kobieta pracująca – PO KL 6.1.1 Kobieta pracująca – nowy zawód lepsza przyszłość Numer projektu: WND-POKL.06.01.01-18-300/09 Czas realizacji: 07.2010 – 05.2012 Opis projektu Celem projektu było ułatwienie dostępu 200 bezrobotnym kobietom z powiatów: brzozowskiego i strzyżowskiego województwa podkarpackiego do zawodu pracownika biurowego. Projekt był skierowa...
Czytaj dalej...

Level up – Kapitał Ludzki 8.1.1

level_up
LEVEL UP – PO KL 8.1.1 LEVEL UP – podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w zakresie ICT Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-18-721/09 Czas realizacji: 04.2010 – 12.2011 Opis projektu Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych poprzez organizację szkoleń dla osób pracu...
Czytaj dalej...

Return – Kapitał Ludzki 7.2.1

return
RETURN – PO KL 7.2.1 RETURN – powrót na rynek pracy Numer projektu: WND-POKL.07.02.01-18-214/09-00 Czas realizacji: 04.2010 – 06.2011 Opis projektu Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wybranych powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszo...
Czytaj dalej...

Nowe kwalifikacje – Kapitał Ludzki 6.1.1

nowe_kwalifikacje
Nowe kwalifikacje – PO KL Poddziałanie 6.1.1 Nowe kwalifikacje – nowe możliwości zawodowe dla osób bezrobotnych Numer projektu: WND-POKL.06.01.01-18-105/09 Czas realizacji: 01.2010 – 04.2011 Opis projektu Celem projektu było uzyskanie zatrudnienia przez 44 osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego. Grupę docelową...
Czytaj dalej...

Azoty SAP – Kapitał Ludzki 8.1.1

Azoty SAP – PO KL 8.1.1 Zaawansowane szkolenia informatyczne drogą do podniesienia adaptacyjności i konkurencyjności Zakładów Azotowych w Tarnowie Numer projektu: WND-POKL.07.02.01-18-035/08 Czas realizacji: 01.2010 – 02.2011 Opis projektu Celem głównym projektu było podniesienie adaptacyjności i konkurencyjności Zakładów Azotowych w Tarnowie SA poprzez rozw...
Czytaj dalej...