Return – Kapitał Ludzki 7.2.1

RETURN – PO KL 7.2.1
RETURN – powrót na rynek pracy
Numer projektu: WND-POKL.07.02.01-18-214/09-00
Czas realizacji: 04.2010 – 06.2011

Opis projektu

Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wybranych powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego, jasielskiego. Grupą docelową projektu były osoby bezrobotne i niepełnosprawne będące mieszkańcami w/w powiatów.
W projekcie wzięło udział 96 osób (27 mężczyzn i 69 kobiet) w tym 31 osób niepełnosprawnych, którzy przeszli obligatoryjną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowej. Aktywizacja ta obejmowała: Indywidualne Plany Działania i poradnictwo zawodowe; szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz nabywania społecznych kompetencji kluczowych; wsparcie doradcze – indywidualne i grupowe; szkolenia z języka angielskiego; szkolenie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych; szkolenia według potrzeb. Ponadto 55 osób skorzystało z 2 miesięcznych płatnych staży zawodowych.

Strona projektu: arch.danmar-computers.com.pl/return

Projekt zrealizowany został bez udziału partnerów.