Azoty SAP – Kapitał Ludzki 8.1.1

Azoty SAP – PO KL 8.1.1
Zaawansowane szkolenia informatyczne drogą do podniesienia adaptacyjności i konkurencyjności Zakładów Azotowych w Tarnowie
Numer projektu: WND-POKL.07.02.01-18-035/08
Czas realizacji: 01.2010 – 02.2011

Opis projektu

Celem głównym projektu było podniesienie adaptacyjności i konkurencyjności Zakładów Azotowych w Tarnowie SA poprzez rozwijanie ich potencjału kadrowego. W projekcie wzięło udział 210 pracowników. Zrealizowane szkolenia ogólne doprowadziły do zdobycia przez pracowników kwalifikacji, które mogą wykorzystać na obecnym stanowisku pracy jak również u innych pracodawców.
Przeprowadzone zostały szkolenia: Funkcje systemu informacyjnego SAP; System informacyjny Księgowości i Finansów; System informacyjny Kontrolingu; System informacyjny Sprzedaży i Marketingu; System informacyjny Kadr i Płac; Gospodarka Remontowa; Planowanie Produkcji; Gospodarka Materiałowa; Majątek Trwały; Rachunkowość Finansowa; Treasury – Środki pieniężne; Hurtownia danych; BASIS; Controling; Sprzedaż i dystrybucja; Kadry i płace.

Projekt zostal zrealizowany bez udziału partnerów.