TAS – Leonardo da Vinci

tas
TAS for AgriformE - Leonardo da Vinci - Projekt Pilotażowy TAS for Agriform Numer projektu: I/04/B/F/PP-154120 Czas realizacji: 10.2004 - 09.2006 Opis projektu Projekt realizowany był z myślą o osobach związanych z rolnictwem. Jego główne cele to wypracowanie innowacyjnego podejścia w nauczaniu poprzez naszkicowanie modelu nauczania ukierunkowanego w szczegó...
Czytaj dalej...

TALAS – Leonardo da Vinci

talas
TALAS – Leonardo da Vinci – Projekt Pilotażowy Tourism mAnagement e-LeArning Solution – TALAS Numer projektu: I-04-B-F-PP-154022 Czas realizacji: 10.2004 - 09.2006 Opis projektu Projekt TALAS promował innowacyjne rozwiązania e-learning i m-learning poprzez przetestowanie nowej metodologii i nowego podejścia dydaktycznego w szkoleniu zawodowym z dziedziny tur...
Czytaj dalej...

SITCOM – Socrates Minerva

sitcom
SITCOM – Socrates Minerva Simulating Careers for Women – SITCOM Numer projektu: 114444-CP-1-2004-1-AT-MINERVA-M Czas realizacji: 10.2004 – 09.2006 Opis projektu Celem projektu było wykorzystanie ogromnych możliwości symulacji i gier aby zachęcać dziewczęta i młode kobiety w wieku od 12 do 16 lat do rozpoczęcia edukacji w kierunkach spokrewnionych z technolog...
Czytaj dalej...

QUTE – Leonardo da Vinci

qute
QUTE - Leonardo da Vinci - Projekt Pilotażowy Quality in Vocational Education - QUTE Numer projektu: SI/04/B/F/PP-146007 Czas realizacji: 10.2004 - 09.2006 Opis projektu Celem projektu QUTE było stworzenie narzędzia do samooceny dedykowanego osobom związanym z edukacją, a więc nauczycielom, trenerom, instruktorom. W jego skład wchodziły zestawy ankiet umożli...
Czytaj dalej...

JANUS – Leonardo da Vinci

janus
JANUS – Leonardo da Vinci – Projekt Pilotażowy Intercultural dimension for the benefit of vocational training in enterprises – JANUS Numer projektu: FR/04/B/P/PP-151151 Czas realizacji: 10.2004 – 09.2007 Opis projektu Projekt skupiał się na aspektach wielokulturowości w środowiskach edukacyjnych. Celem głównym było stworzenie systemu online pozwalającego okr...
Czytaj dalej...

Immigrants – Socrates Grundtvig 2

IMMIGRANTS Immigrants - Socrates Grundtvig 2 Integration of Immigrants - Towards Better Understanding and Top Quality Education in European Cooperation Numer projektu: Czas realizacji: 08.2004 - 07.2007 Opis projektu Działania w projekcie były ukierunkowane na pomoc w integracji imigrantom w krajach partnerów. W pierwszym roku trwania projektu partnerzy opr...
Czytaj dalej...