JANUS – Leonardo da Vinci

JANUS – Leonardo da Vinci – Projekt Pilotażowy
Intercultural dimension for the benefit of vocational training in enterprises – JANUS
Numer projektu: FR/04/B/P/PP-151151
Czas realizacji: 10.2004 09.2007

Opis projektu

Projekt skupiał się na aspektach wielokulturowości w środowiskach edukacyjnych. Celem głównym było stworzenie systemu online pozwalającego określić prowadzącemu jakie oczekiwania posiada grupa uczestników danego szkolenia i dzięki temu wprowadzić odpowiednie modyfikacje w metodach i procedurach jego przeprowadzenia. System opierał się na wymiarach kultury zdefiniowanych przez G. Hofstede’go w wyniku przeprowadzonych przez niego badań.
Przy tworzeniu systemu wzięto więc pod uwagę dystans władzy, indywidualizm i kolektywizm, męskość i kobiecość, unikanie niepewności oraz orientację długo i krótkoterminową. Dzięki tej klasyfikacji, zaprogramowano system, który był przydatny w określeniu zachowań, preferencji i pożądanych sposobów komunikacji z przedstawicielami danej kultury i dzięki temu pomagał w planowaniu szkoleń dla grup stanowiących mieszaninę różnych kultur. System został przetestowany w krajach partnerskich i szeroko upowszechniony. Spotkał się z dużym uznaniem trenerów, szczególnie tych, którzy posiadali już doświadczenie w pracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur. Stworzony w projekcie system może być łatwo rozbudowany o inne aspekty kulturowe określane przez badaczy takich jak Inglehart, Schein czy Cameroon.

Partnerzy

Recif – Paryż, Francja (koordynator)
Air France – Paryż, Francja
BD Center – Rzeszów, Polska
Bridgebuilding – Tervuren, Belgia
Cescot Veneto – Padwa, Włochy
Cimic – Mechelen, Belgia
Conferescenti – Padwa, Włochy
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Federation Des Industries du Peloponese – Patras, Grecja
HRDC – Patras, Grecja
IML – Marsylia, Francja
Instituto Maschile San Giuseppe – Canosa di Puglia Bari, Włochy
Triveneto Network – Padwa, Włochy
ZEUS – Patras, Grecja