TALAS – Leonardo da Vinci

TALAS – Leonardo da Vinci – Projekt Pilotażowy
Tourism mAnagement e-LeArning Solution – TALAS
Numer projektu: I-04-B-F-PP-154022
Czas realizacji: 10.2004 – 09.2006

Opis projektu

Projekt TALAS promował innowacyjne rozwiązania e-learning i m-learning poprzez przetestowanie nowej metodologii i nowego podejścia dydaktycznego w szkoleniu zawodowym z dziedziny turystyki. Pilotażowy kurs “Zarządzanie w Turystyce” testowany był w nowym i dynamicznym środowisku edukacyjnym. Stworzony w ramach projektu kurs był konkretną odpowiedzią na brak szkoleń w turystyce poruszających tematykę gościnności i brak elastycznych możliwości uczenia się przez ludzi pracujących w tej branży – zarówno młodych, rozpoczynających pracę jak i profesjonalistów w dziedzinie turystyki.
Platforma e-learning była zintegrowanym i elastycznym scenariuszem edukacyjnym zawierającym różne obiekty edukacyjne takie jak lekcje video, animowane i interaktywne animacje, teksty i pliki audio. Dzięki multimediom i interaktywnym materiałom, platforma e-learning projektu wspierała elastyczne i dynamiczne procesy uczenia się z wykorzystaniem trybu online. Dzięki wykorzystaniu technologii bezprzewodowych, uczestnicy mogli przetestować rozwiązania m-learning, czyli szkolenia z użyciem telefonów komórkowych. Portal m-learning pozwolił na przesyłanie multimedialnych plików łączących efektywnie technologie mobilne i internetowe. Dzięki projektowi TALAS, szkolenie zawodowe odbywać się mogło „kiedykolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek”.

Partnerzy

For.Com. Consorzio Interuniversitario – Rzym, Włochy (koordynator)
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
Fundación Universidad Empresa Región de Murcia – Murcia, Hiszpania
Hafelekar Unternehmen Beraten – Insbruk, Austria
HRDC – Patras, Grecja
Instituto Europeo de Lenguas Modernas – Granada, Hiszpania
Soluzioni Informatiche – Rzym, Włochy
Universitatea Tehnica ”Gg. Asach” – Iasi, Rumunia