QUTE – Leonardo da Vinci

QUTE – Leonardo da Vinci – Projekt Pilotażowy
Quality in Vocational Education – QUTE
Numer projektu: SI/04/B/F/PP-146007
Czas realizacji: 10.2004 – 09.2006

Opis projektu

Celem projektu QUTE było stworzenie narzędzia do samooceny dedykowanego osobom związanym z edukacją, a więc nauczycielom, trenerom, instruktorom. W jego skład wchodziły zestawy ankiet umożliwiające nie tylko samoocenę poprzez odpowiedzi na poszczególne pytania, ale także na porównanie swojej oceny z oceną innych nauczycieli i oceną słuchaczy. Narzędzie stworzone zostało w ramach projektu od samego początku.
Grupa partnerska zajmowała się zarówno tworzeniem merytorycznej zawartości ankiet, jak i techniczną implementacją oprogramowania automatycznie zliczającego i wyświetlającego wyniki. Narzędzie przetestowane zostało w krajach partnerskich wśród grup nauczycieli, trenerów i instruktorów pracujących na różnych poziomach systemu edukacji. Sprawdzono jego działanie w zawodowych szkołach średnich, wyższych oraz w nieformalnej edukacji zawodowej. Specjalnie dla użytkowników stworzony został podręcznik zawierający dokładną, krok po kroku instrukcję obsługi narzędzia. Unikalna funkcja dająca możliwość porównania swoich wyników z wynikami innych nauczycieli stanowiła efektywny i motywujący czynnik do poprawy jakości własnej pracy osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć. Uniwersalna formuła pytań pozwalała na wykorzystanie narzędzi w różnych dziedzinach nauczania zawodowego.

Partnerzy

Centre of the Republic of Slovenia for VET – Ljubljana, Słowenia (koordynator)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna – Łódź, Polska
Careers Europe – Bradford, Wielka Brytania
Danmar Computers – Rzeszów, Polska
PIA d.o.o. Valenje – Valenje, Słowenia
Šolski center Velenje – Valenje, Słowenia
Universität of Erlangen-Nürnberg – Erlangen, Niemcy
ZEUS Consulting S.A. – Patras, Grecja